Solid sysselsettingsvekst i maritim næring

Maritim Rapport 2022 forteller om en god sysselsettingsvekst i den regionale maritime næringen. 3,8 prosent i 2021 og 2,7 prosent i 2022.

Anker Far Sapphire
Illustrasjonsfoto: Ankerhåndtering om bord i Solstad Offshores Far Sapphire.

Veksten i 2021 er «fasit» basert på innrapportering fra hver enkelt bedrift. Veksten i 2022 er forventet behov i hver enkelt bedrift for nye arbeidstakere.

Samlet antall sysselsatte i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var ved utgangen av fjoråret 16.892. Toppen nådde man med 18.424 sysselsatte i 2013 ved inngangen til offshorekrisen.

Etterspurt arbeidskraft er blant annet sjøfolk, prosjektledere og ingeniører og operatører innenfor data, prosess, sikkerhet, elektro, maskin, sveis, automasjon og mekaniske fag.

Les hele Maritim Rapport 2022 her.

(Tekst og foto SMe)