Uptime International gjør to kontrakter med DOF Subsea

Kontraktene inkluderer først et leie-system som i 2023 blir avløst av et komplett UPTIME30m autonomt logistikksystem.

Uptime Walk To Work Personel Transfer
Foto UPTIME International.

- Vi er stolte over at DOF har valgt oss som leverandør av Walk to Work-system for dette langtids-prosjektet. Vi er spesielt glade for at vi sammen fant en god løsning med et front runner leie-system i påvente av leveransen av vårt state-of-the-art 30m autonome logistikk-system i 2023, sier Hugo Øyen, SVP Sales and Marketing i UPTIME International AS.

Kontraktene har utgangspunkt i at DOF Subsea har inngått en treårig kontrakt med opsjoner med et stort, internasjonalt energiselskap hvor det har vært behov for personelloverføring fra fartøy til offshoreinstallasjon.

- DOF er veldig fornøyd med samarbeidet med Uptime, og det felles engasjementet for å komme frem til den valgte løsningen for vår klient. Vi ser frem til et langt og suksessrikt samarbeid med Uptime, sier Øyvind Våge, Chartering Manager i DOF Subsea.

(Tekst tilpasset etter pressemelding.)