Vil vite beskjed om eksportløsningen for naturgass fra Barentshavet

Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) etterspør en avgjørelse knyttet til eksportløsningen for naturgass fra Barentshavet. Han viser til et Europa som ser grønnere på bruken av naturgass.

Terje Halleland
Terje Halleland

- Energikrisen i Europa har vist at det enda er langt frem for stabile alternativer til naturgass som energikilde. Europeiske land er de siste månedene blitt enda mer positive til å hente gassen fra sitt eget nærområde. Det er positive signaler for Norge og norsk petroleumsnæring, sier Halleland.

Det har i lang tid foregått utredninger på alternative transportmåter for gassfunn i Barentshavet. Nå tar Terje Halleland saken opp i Stortinget med et spørsmål til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

- Ny teknologi med økt etterspørsel etter hydrogen og karbonfangst og lagring, kan sikre etterspørsel etter naturgass i mange tiår fremover. Det største potensialet for nye funn av naturgass på norsk sokkel er i Barentshavet. I dag er det mange mindre funn som ikke er drivverdige på grunn av manglende infrastruktur, sier Halleland.

Han mener at en avgjørelse på hvordan en ønsker å tilrettelegge for eksport av gassen ut av området kan øke interessen for både økt leting og igangsetting av nye prosjekter i Barentshavet.