Å gi inspirasjon er ledestjernen for Haugesundkonferansen 2023

Det vil du erfare i neste uke, nærmere bestemt den 31. januar og 1. februar. I en tid med bemanningsutfordringer i flåten, energikrise og krig i Europa har programkomiteen for Haugesundkonferansen 2023 likevel valgt å se lyst på det.

Haugesundkonferansen Programkomiteen 2022
Programkomiteen: F.v. Ivar Pedersen (Sjøforsvaret), Jahn Cato Bakken (Sjømannsforbundet), Arne-Christian Mohn (Haugesund kommune), Arnt-Einar Litsheim (Norske Havner), Jon Leon Ervik (Kystverket), Evelyn Blom-Dahl (NHO Sjøfart) , Thomas Saxegaard (Norges Rederiforbund), Anne Jorunn Møkster (Simon Møkster Shipping), Kjell Røang (Forskningsrådet), Pia Meling (Massterly/Grieg Green) og Sverre Meling jr. (Maritimt Forum). Dag Inge Aarhus (Sjøfartsdirektoratet) og Tor Arne Borge (Kystrederiene) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Det fortjener den maritime næringen!

- For å bruke en klisjee. Vi snakker egentlig om et hav av muligheter, sier programkomiteens leder, Sverre Meling jr.

Næringsminister Jan Christian Vestre innleder konferansen. Han har vært uten en vinternatt og to siste halvåret, men er like inspirert hver gang han møter et publikum.

- Du skal selv få velge om du vil la deg inspirere eller ikke, men at næring og politiske myndigheter må møtes og sammen se fremover, er det ingen tvil om, sier Meling.

Fremtidsutsiktene betinger også at ungdommen bli trukket frem. Ungdommen og mangfoldet. Og de innlederne som klarer å løfte deltakerne til forsterket innsats for en bærebjelke i norsk verdiskaping.

Dette forhindrer ikke at de store spørsmålene som er med å avgjøre fremtiden for næringen også vil bli tatt opp. Russland og Ukraina. Konsekvensene av det endrede sikkerhetspolitiske bildet for Sjøforsvaret og sikkerheten på norsk sokkel. Og mer til.

Meld deg på Haugesundkonferansen 2023 nå!