Drøfter Helge Ingstad for åpent publikum

Professor Sigmund Simonsen og høgskolelektor Johnny Nordahl Berentzen ved HVL har begge høyrelevant komtanse for å drøfte Helge Ingstad-rettsaken, og det gjør de.

Sigmund Simonsen
Sigmund Simonsen er professor i rettsvitenskap med særlig interesse for sjørett. Han har skrevet flere bøker. Arkivfoto SMe uten direkte tilknytning til saken.

Gjerne med deg til stede!

8. november 2018 kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet Solsa TS. Fregatten til flere milliarder sank til bunns, heldigvis uten omkomne. I ettertid har det kommet flere rapporter om hvorfor og hvordan dette kunne skje.

Til mange sjøfolks overraskelse ble det tatt ut tiltale mot en enkelt person som ble gitt hovedskylden for ulykken; vaktsjefen. Helge Ingstad-ulykken ble til Helge Ingstad-rettsaken. Dommen har falt, og vakthavende offiser ble dømt.

Hva kom frem i denne rettsaken? Hvorfor kom den overraskende på sjøfolk? Og hva har det å si for fremtidige ulykker til sjøs?

Simonsen og Berentzen har uttalt seg til media om saken. På biblioteket til HVL, campus i Haugesund, deler de to sine tanker om rettsaken og utfallet. De er begge tilknyttet høgskolens Institutt for maritime studier.

Dette skjer torsdag den 1. juni kl. 11.30 til 12.30. Ingen påmelding er nødvendig!

Se mer her.