Solstad Offshore tildelt opplæringsprisen 2023

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse deler ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift» for å skape oppmerksomhet om bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket. Solstad Offshore er årets vinner.

Opplæringsprisen 2023
F.v. Training Manager i Solstad Offshore, Liv Bente Mevik, HR-direktør i rederiet, Per Stange, og styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, Morten Kveim.

Rederiet ble tildelt prisen under Haugesundkonferansen i dag.

Kriteriene for å vinne er antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen.

- Solstad tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Rederiet har tatt ansvar og har vært engasjert i tematikken i en årrekke. Solstad Offshore tar både inn lærlinger, kadetter og har kandidater på voksenopplæring i rederiet. I 2022 hadde bedriften 77 lærlinger, 29 kadetter og 10 på voksenopplæring. Rederiet tilbyr også utplassering for elever utenom de faste opplæringsstillingene, sa styrelederen i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, Morten Kveim, under utdelingen.

Solstad Offshore Norges største offshorerederi med en flåte på 86 skip og rundt 3.300 ansatte. Hovedkontoret ligger i Skudeneshavn.

- Administrasjonen på land og offiserer om bord har tett samarbeid om hvordan man skal ivareta opplæring om bord. Ledelsen i Solstad har også engasjert seg i fagutdanningen av sjøfolk og samarbeider tett med utdanningsinstitusjoner for økt kvalitet i utdanningen. Hele den maritime næringen er helt avhengig av rekruttering hvis vi skal klare å oppfylle både vekstambisjonene og levere den kvaliteten som kreves. Solstad Offshore har over tid engasjert seg i behovet for bredere rekruttering, herunder også rekruttering av flere jenter. Rederiet profilerer seg aktivt inn mot skoler blant annet gjennom at lærlinger med litt fartstid forteller om livet om bord, sa Kveim.

I senere tid har konkurransen om elevene vært hard, og mange bedrifter opplever knapphet på kompetanse og arbeidskraft. I 2020 startet Solstad Offshore et eget lettmatrosprogram hvor de tar inn noen av dem som av ulike grunner ikke har fulgt ordinært utdanningsløp, og derfor ikke er kvalifisert til å gå i lære på alminnelig vis.

– Kompetanse er en av våre kjerne verdier, og opplæring skal vi fortsette med. Til dette siste med lettmatrosprogram, altså arbeidstakere uten formell utdanning, har vi stor tro på dette. Det vil kunne være med å demme opp for den knappheten i arbeidskraft som kommer i årene fremover. Så vil jeg helt til slutt også si at vi må få flere jenter inn i den maritime næringen, sa HR-direktør Per Stange da han mottok prisen på vegne av rederiet.

Følgende rederier har tidligere mottatt prisen:

  • 2013: Hurtigruten
  • 2014: Simon Møkster
  • 2015: Island offshore
  • 2016: Fjord1
  • 2017: Egil Ulvan Rederi
  • 2018: Golden Energy Offshore
  • 2019: Color Line
  • 2020: Odfjell SE
  • 2021: Frøy ASA