Susanne Mortensen tildelt ærespris i Haugesund

Fiskeren som har tatt et oppgjør med trakassering av kvinner i fiskerinæringen, ble under åpningen av Haugesundkonferansen 2023 tildelt konferansens ærespris av næringsminister Jan Christian Vestre.

Susanne Mortensen Og Jan Christian Vestre
Susanne Mortensen tildeles Haugesundkonferansens ærespris av næringsminister Jan Christian Vestre. Foto Haakon Nordvik.

Prisen deles ut til en bedrift, institusjon, organisasjon eller person som har dokumentert en spesiell innsats for bedring av sikkerhet og miljø innen den maritime næringen, herunder til en foregangsperson, organisasjon eller bedrift som fremstår som et godt eksempel til etterfølgelse innen helse, miljø eller sikkerhet.

Vestre refererte begrunnelsen for prisen hvor det videre vektlegges at fordommer, intolerante menneskesyn og trakasserende handlinger er forhold som påvirker trivsel, miljø og ikke minst sikkerhet, også innen maritime yrker.

- Æresprisen er en annerkjennelse av det mot som skal til for å stå opp for likestilling og mangfold innen maritim næring, sa Jan Christian Vestre.

– Det har fått positive konsekvenser at jeg har sagt fra, sa Susanne Mortensen.

Susanne Mortensen Og Vestre
Susanne Mortensen og Jan Christian Vestre utenfor konferansehotellet. Foto Haakon Nordvik.

(Tekst SMe)