Utstyr og tjenester

Aktører i norsk maritim tjenesteindustri og utstyrsprodusenter er verdensledere innen sine felt. De maritime tjenesteprodusentene omfatter selskaper innenfor segment som design, forsikring, megling, klassifisering og finans. Norske utstyrsprodusenter er spredt på en lang rekke produktgrupper, spesialisert mot ulike skipssegmenter og andre flytende innretninger. Utstyrsleverandørene står for leveranser av produkter innen mekanikk, elektronikk og drifts- og styringssystemer. 


På et enkelt skip som bygges på et norsk verft vil det ofte være et titalls norske tjeneste- og utstyrsleverandører involvert.


Det bygges fortsatt svært mye spesialisert utstyr til skip og andre flytende innretninger i Norge. På et enkelt skip som bygges på et norsk verft vil det ofte være et titalls norske utstyrsleverandører involvert. De siste ti årene har utstyrsprodusentene vært i kraftig vekst. Dette skyldes dels økt etterspørsel på norske verft og blant norske rederier, men hovedsakelig at veksten har vært sterk innenfor offshoresegmentet hvor norske aktører har lykkes internasjonalt. 

Maritime tjenesteytere sysselsetter 25 000 mennesker i Norge, omsatte i 2016 for 82 milliarder kroner og stod bak nesten 22 prosent av verdiskapingen i næringen. Rederiene er avhengig av leveranser fra et bredt spekter av maritime tjenesteytere, hvorav de viktigste er skipsfinansiering, forsikring, megling, sjørett, skipsdesign, klassifisering og havnetjenester. Hovedgruppen består av fire undergrupper av selskaper som består av: finansielle og juridiske tjenester, havne- og logistikktjenester, teknologiske tjenester, handelsvirksomhet. 

Norge har et av verdens mest omfattende miljøer for maritim tjenesteyting, og norske selskaper er blant de største og mest betydningsfulle i verden på flere områder. Maritimt utstyr domineres av mindre antall eksportrettede industrilokomotiver. De mindre utstyrsprodusentene er spredt på en lang rekke ulike spesialiserte produkter til skip og andre flytende innretninger.