Verft

Norge er et av få høykostnadsland som fortsatt bygger skip. Fartøyene som bygges i Norge er svært høyteknologiske og avanserte. Dette utgjør et viktig konkurransefortrinn for verftene. Verftene utgjør også en helt avgjørende del av den norske maritime verdikjeden.


Grunnen til at den norske verftsindustrien har overlevd er flere, men sentralt står den høye innovasjons og omstillingsevnen.


Verftsindustrien er fortsatt viktig for Norge. Det er kun enkelte land i Europa som fortsatt har en aktiv verftsindustri. Årsakene til at den norske verftsindustrien har overlevd er flere, men sentralt står den høye innovasjons- og omstillingsevnen. De siste årene har industrien igjen fått testet sin omstillingsevne. Lenge har bygging av offshoreskip drevet rundt 80-90 prosent av aktiviteten på norske verft, men de siste tre årene har dette markedet fullstendig tørket inn. Den siste tiden har de større verftene tapt store penger, mens de mindre verftene har hatt det noe lettere. Omstilling, nye innovative løsninger og nye vekstmuligheter i havøkonomien vil stå sentralt for næringens videre utvikling. De siste tre årene har ordrebøkene vokst hos norske verft og utgjør i juli 2019 rundt 35 milliarder kroner. Spesielt cruiseskip, men også ferger, brønnbåter og fiskefartøy dominerer nå ordrebøkene.

Utviklingen i omsetning og lønnsomhet bærer preg av den omstillingen verftene har måtte gjøre. Omsetningen falt kraftig mellom 2014 og 2017, før den har vokst i 2018 og 2019, men befinner seg fortsatt betydelig under nivået fra 2014. Lønnsomhetssituasjonen ved norske verft er prekær. Omstilling til nye markeder med hardere prispress har ført til både lavere inntjening og læringskostnader i etablering av nye verdikjeder. Verftene har som en gruppe hatt negativ lønnsomhet i både 2017 og 2018.