Verft

Norge er et av få høykostnadsland som fortsatt bygger skip. Fartøyene som bygges i Norge er svært høyteknologiske og avanserte. Dette utgjør et viktig konkurransefortrinn for verftene. Verftene utgjør også en helt avgjørende del av den norske maritime verdikjeden.   

13696108055 18B4Ae85De K
Verftsindustrien er viktig for Norge og for den maritime klyngen

Grunnen til at den norske verftsindustrien har overlevd er flere, men sentralt står den høye innovasjons og omstillingsevnen.


Verftsindustrien er fortsatt viktig for Norge. Det er kun noen få enkelte land i Europa som fortsatt har en aktiv verftsindustri på tross av dette var en viktig industriaktivitet for 30-40 år siden. Grunnen til at den norske verftsindustrien har overlevd er flere, men sentralt står den høye innovasjons og omstillingsevnen. 

De siste årene har industrien igjen fått testet sin omstillingsevne. Lenge har bygging av offshoreskip drevet rundt 80-90 prosent av aktiviteten på norske verft, men de siste årene har det ikke ble bestilt nye offshoreskip på norske verft. Omstilling, nye innovative løsninger og nye vekstmuligheter i havøkonomien vil stå sentralt for næringens videre utvikling. Vi finner små og mellomstore verft langs hele den norske kysten. De har levert gode resultater de siste årene, som følge av mye nybyggingsaktivitet rettet mot havbruk, fiskeri og passasjertrafikk (ferger).

I 2016 investerte verftene mer enn 1 milliard kroner i forsknings- og utviklingsarbeid, ifølge tall fra Forskningsrådet. Norske skips- og offshoreverft hadde i 2016 en samlet omsetning på 28 milliarder kroner, en nedgang på over åtte prosent fra året før. Videre sysselsatte verftene 9 000 personer. Verftene står for i underkant av fire prosent av maritim nærings samlede verdiskaping og er en av de minste gruppene. Verftene opplevde sterk vekst i omsetning fra 2004 til 2009. I 2010 falt omsetningen med 17 prosent, men siden da har verftene hatt positiv vekst fram til 2015 og 2016, hvor det igjen var et stort fall. Lønnsomheten er marginalt positiv i 2016.