Forslaget til ny havne- og farvannslov virker mot sin hensikt

Forslaget til ny havne- og farvannslov virker mot sin hensikt

Formålet med den nye loven var å sikre mer godsoverføring og styrke sjøtransporten for fremtiden. Med full liberalisering av havneinfrastrukturen går regjeringen motsatt vei.

13. mai, 2019