Storfint besøk i Maritimt forum

Jon Georg Dale gjestet Maritimt Forum Midt-Norge i går ettermiddag. I alt 65 fremmøtte fikk høre statsråden berøre Regjeringens beslutning om å fremme en ny nærskipsfartsstrategi i neste NTP. Strategien skal også inneholde en nasjonal havneplan.

Jon Georg Dahle
Samferdselsminister Jon Georg Dahle lovte kort behandling av ny havne- og farvannslov.

Til grunn ligger etappemålet for godstransport i NTP 2018-2029: Transportkostnader for godstransport skal reduseres, de ulike transportmidlenes fortrinn utnyttes og mer gods overføres fra veg til sjø og bane.

Statsrådens innlegg tydet også på at forslaget til ny havne- og farvannslov ikke er tiltenkt noe langt opphold i departementets kontorer før det fremmes politisk.

For øvrig gikk Dale inn på de grep som Regjeringen har gjort for å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Han opplyste også at insentivordningen som ble iverksatt i 2017 skal evalueres før den eventuelt skal videreføres.

På klima- og miljøsiden viste statsråden til at Regjeringen vil legge frem flere handlingsplaner denne vinteren, herunder handlingsplan for grønn skipsfart.

Ivar Engan var på sitt første Trondheimsbesøk som daglig leder i Maritimt Forum sentralt. Han ga en god presentasjon av Maritimt Forums virksomhet på landsbasis, og hvordan organisasjonen driver sitt politiske arbeid med sine samarbeidsparter, bla Norges Rederiforbund, Norsk Industri og LO. Status for den maritim industrien ble gjennomgått, med ferske tall fra Verdiskapingsrapporten.

Ivar Engan Presentasjon 2 2
Ivar Engan var på sitt første Trondheimsbesøk som daglig leder i Maritimt Forum sentralt.

Sistemann ut var Ivar Ulvan, eier og «altmuligmann» i Egil Ulvan Rederi AS. Rederiet feirer i år sitt 100 års jubileum, som et av landets ledende kystrederier. Ivar gikk gjennom rederiets stolte historie, og ikke minst hvordan man har lykkes i å følge med i teknologiutviklingen, og etter hvert spille en ledende rolle innenfor det grønne skiftet. Offensiv markedstenkning, vilje til nytenkning også på det feltet gir all grunn til optimisme!

Skrei, lever og rogn gjensto, og smakte fortreffelig!

Ivar Ulvan Gard Ueland
Ivar Ulvan, eier og «altmuligmann» i Egil Ulvan Rederi AS mottar blomster og gratulasjoner fra styreleder Gard Ueland i forbindelse med 100-årsjubileet.