Vi mener

Norge er i dag en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner. Den norske maritime klyngen bidrar til betydelige eksportinntekter, høy sysselsetting og gir sterke ringvirkninger til andre næringer. For å videreutvikle denne posisjonen er vi avhengige av en aktiv maritim politikk med gode og konkurransedyktige rammebetingelser. 

13698867684 48Ef09D12D K
For at verdens beste og mest høyteknologiske skip fortsatt skal bygges i Norge, trenger vi satsing på kompetanse og attraktive og konkurransedyktige eksportfinansieringsordninger.

Gjennom felles innsats sikrer vi at maritim næring forblir en av Norges viktigste bærebjelker for verdiskaping, sysselsetting og teknologiutvikling. 


Mulighetene som den maritime næringen står overfor blir ikke realisert av seg selv. For å utnytte det fulle potensialet kreves det langsiktig satsing og samspill fra sentrale aktører. Myndighetene spiller en helt avgjørende rolle i dette samspillet. Det samme gjør forskningsinstitusjonene våre og naturligvis også den maritime næringen selv -- det er først og fremst den maritime klyngen som skal utvikle og realisere de nye teknologiene som Norge skal leve av i fremtiden. Gjennom felles innsats og satsing sikrer vi at maritim næring forblir en av Norges viktigste bærebjelker for verdiskaping, sysselsetting og teknologiutvikling. 

13007397205 8054A37731 K
Norske sjøfolk er en livsnerve i den norske maritime klyngen.

 Maritim næring er en formidabel drivkraft i norsk næringsliv. 


Maritimt Forum har som oppgave å ta del i dugnaden. Vi skal synliggjøre hva næringen kan bidra med selv, og samtidig oppfordre myndighetene til å ta riktige grep for en bærekraftig maritim fremtid. Vi jobber for å:  

  • Videreutvikle de beste rammebetingelser for høyest maritim verdiskaping. 
  • Styrke samarbeidet på tvers av havnæringene.
  • Utvikle maritim kompetanse for å ivareta arbeidsplassene til norske sjøfolk.
  • Satse på grønne skipsfartsløsninger gjennom forskning, utvikling og innovasjon.
  • Synliggjøre at sjøveien er miljøveien, og slik bidra til mer gods fra vei til lei.
  • Oppfordre flere til å velge en maritim fremtid gjennom utdanningsløpet.
  • Synliggjøre mulighetene for bærekraftig vekst i nordområdene