Utdanning

Den norske maritime klyngens globale lederposisjon beror på at vi hele tiden ligger i front på utdanning og kompetanse. Økende automatisering krever høyere kompetanse for mannskapet i alle ledd. Derfor er det avgjørende at vi har ledende fagskoler samt utdannings- og forskningsinstitusjoner som bidrar til å gi den riktige kompetansen for fremtiden. 

Happy N Boats
Maritim næring er en næring med fremtid og en utrolig bredde.

Økende automatisering krever høyere kompetanse for mannskapet i alle ledd.


Vi trenger økt fokus på realfag – helt fra grunnskolenivå til høyere utdanning og forskning. Vi trenger også forskningsprosjekter i regi av næringslivet. Utdanningsløp med spennende og næringsrelevant innhold er i seg selv et godt bidrag til rekruttering. Næringen har også et eget ansvar for å gjøre seg attraktive ovenfor elever og arbeidssøkende.

Finansieringen av teknologiske og maritime fag må styrkes for at Norge skal henge med i timen i den økende globale konkurransen. Det er også behov for en strategi for maritime utdanning som særlig tar for seg betydningen av den økende digitaliseringen. 

For fremtiden blir digital: Elektriske skip, økt datainnsamling, hybridisering, automatisering og autonomisering har store konsekvenser for hvordan skip skal drives, vedlikeholdes og hvordan klyngen kommer til å se ut i fremtiden. Og med dette endres næringens behov for kompetanse.

Økende automatisering krever høyere kompetanse for mannskapet i alle ledd. Økende automatisering betyr dessuten mindre fokus på billig mannskap og flagg, og mer fokus på kompetanse i alle ledd. Norge er ledende i utviklingen av autonome skip. I tillegg har vi verdensledende kompetanse hos våre sjøfolk, rederier og myndigheter. Vi har alle forutsetninger for at den pågående revolusjonen innen sjøfart fortsatt skal ledes av Norge.


Maritim Karriere
Med en karriere i maritim næring er du med på å forme fremtidens Norge​.

Norge er en verdensledende maritim nasjon, og har alltid vært eventyrernes boltreplass. 


Maritim næring er en sentral del av løsningen på de mulighetene og utfordringer som ligger foran oss. Den maritime klyngen representerer en svært viktig del av norsk næringsliv, som hver dag skaper store verdier langs hele kysten. 

Maritim Karriere er et prosjekt som gjennomføres i regi av Maritimt Forum og Norges Rederiforbund. Målet er å øke kjennskapen om maritim næring blant unge, informere om karrieremulighetene innen maritim bransje på sjøen og på land, og sikre kvalifiserte søkere til maritime utdanninger. 

For mer informasjon, sjekk nettsiden www.maritimkarriere.no og følg Maritim Karriere på Facebook ogInstagram og gjennom emneknaggen #maritimkarriere.