Havet

Norge er et lite land målt i folketall. På havet er vi likevel for en stormakt å regne. For det er i havet Norge har sine fremste komparative fortrinn. Fellesutfordringen for fremtidig aktivitet i havet er at det kreves teknologiutvikling i verdensklasse. Den maritime klyngen har vist at vi kan levere morgendagens løsninger, ofte med erfaringsoverføringer fra andre havnæringer. 

Waves
Havet blir en avgjørende del av en fremtidig bærekraftig global økonomi.

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner, og vi har alle forutsetninger for å bli best på hav i fremtiden.


Det er slik at mer enn 70 pst. av verden er hav, 80 pst. av havet er dypere enn 3 000 meter og 90 pst. av havbunnen er ennå ikke utforsket. Havet er en evig fornybar kilde til energi, for eksempel gjennom bølgekraft eller havvindmøller. Med en økende verdensbefolkning vil havet være en stadig viktigere kilde til mat. På havbunnen kan vi finne viktige mineraler som verden vil etterspørre i fremtiden. Havet blir en avgjørende del av en fremtidig bærekraftig global økonomi. 

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner, og vi har alle forutsetninger for å bli best på hav i fremtiden. En viktig del av navet i den norske havøkonomien er den norske maritime klyngen. For å nå målene oppfordrer vi regjeringen til å bidra til å styrke samarbeidet på tvers av havnæringene. Samarbeidet må skape en vinn-vinn situasjon samtidig som alle aktørene må være villig til å arbeide for hverandres interesser.