Offshore

Det er en tett kobling mellom maritim næring og norsk olje- og gassvirksomhet. Sammen bidrar disse næringene til nye teknologiske løsninger, som vil muliggjøre overgangen til lav- og nullutslippssamfunnet.

Jan Rune Smenes Reite2
Foto: Jan-Rune Smenes Reite

Olje- og gassressursene vil i mange tiår fremover skape store verdier til fellesskapet og bidra til å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd.


Den maritime kompetansen var selve grunnlaget da olje- og gassutvinningen på norsk sokkel begynte tidlig på 1970-tallet. I dag kontrollerer Norge verdens mest moderne og nest største offshoreserviceflåte, med oppdrag i alle verdensdeler.

Norge er rikt på naturressurser, og foredling av ressursene har skapt grunnlaget for det moderne Norge med høy sysselsetting, høyt velferdsnivå og livskraftige lokalsamfunn over hele landet. Olje- og gassressursene vil i mange tiår fremover skape store verdier til fellesskapet og bidra til å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd.

Etter oljeprisfallet har kostnadsnivået på norsk sokkel blitt betydelig redusert. Faktisk har olje- og gassnæringen nesten halvert det samlede kostnadsnivået siden 2013. Ytterligere reduksjoner må skje på en måte som sikrer bærekraftig lønnsomhet i hele verdikjeden. Med tiltakende optimisme, og utsikter til høyere oljepriser, forventer vi at olje- og gassnæringen viser ansvar for bidrar til at ratene i maritime offshoreaktiviteter kommer opp på et bærekraftig nivå.

Fortsatt høy aktivitet i norsk olje- og gassnæring de neste tiårene vil også kreve økt satsing på næringsrettet utdanning og kompetanse over hele spekteret, fra lærlinger til forskere.

Maritimt Forum oppfordrer myndighetene til å:

  • Holde et jevnt og stabilt tempo i tildeling av nye områder for petroleumsaktivitet, både når det gjelder konsesjonsrunder og tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO).
  • Sikre næringen forutsigbare og langsiktige skatte- og avgiftsregler, og videreføre leterefusjonsordningen som sikrer aktørmangfold og sunn konkurranse på norsk sokkel.
  • Legge til rette for større aktørmangfold på operatørsiden og sunn konkurranse på norsk sokkel.