Arktisk kunnskap og kompetanse

Beredskap

Verdiskaping i nordområdene

Fregatt-havariet ga ubetydelige miljøskader

Fregatt-havariet ga ubetydelige miljøskader

Havforskningsinstituttet fastslår at skadene på det marine liv etter havariet til KNM Helge Ingstad, er ubetydelig. Det er konklusjonen i ny rapport.

14. juni, 2019