Arktisk kunnskap og kompetanse

Beredskap

Verdiskaping i nordområdene

Havnæringer leter etter felles tråd

Havnæringer leter etter felles tråd

I et prosjekt ledet av Senter for hav og Arktis skal sentrale norske havnæringsaktører finne svar på hvordan sameksistens i havet kan se ut i framtiden.

22. oktober, 2019