Arktisk kunnskap og kompetanse

Beredskap

Verdiskaping i nordområdene

Søkelys på beredskap i nordområdene

Søkelys på beredskap i nordområdene

Maritimt Forum Nord får en sentral rolle når havfiskeflåtens interesseorganisasjon Fiskebåt, setter beredskapssituasjonen i Nordområdene på dagsordenen.

02. oktober, 2019