Arktisk kunnskap og kompetanse

Beredskap

Verdiskaping i nordområdene

- En strek i regningen at CO2-avgiften består i et ellers godt budsjett for maritim næring

- En strek i regningen at CO2-avgiften består i et ellers godt budsjett for maritim næring

- Dessverre foreslår regjeringen å videreføre fjerningen av fritaket fra CO2-avgift på LNG. Det bidrar til å øke utslippene av CO2, NOx, svovel og partikler, sier Tor Husjord i Maritimt Forum Nord.

08. oktober, 2018