Arktisk kunnskap og kompetanse

Beredskap

Verdiskaping i nordområdene

Ber om klarering av rollefordelinger

Ber om klarering av rollefordelinger

Maritimt forum Nord ber næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presisere rollefordelingen mellom næringsaktører og utdanningsinstitusjonene i den planlagte nettverksnoden om maritim kompetanse i Arktis.

31. juli, 2019