Arktisk kunnskap og kompetanse

Beredskap

Verdiskaping i nordområdene

Retter søkelyset mot havbruk

Retter søkelyset mot havbruk

Maritimt Forum Nord mener havbruk får for liten synlig plass i omtale av maritime næringer. Nå ber en om at leverandørindustrien til havbruksnæringen vies egen plass i regjeringens havbruksstrategi.

08. april, 2021