Arktisk kunnskap og kompetanse

Beredskap

Verdiskaping i nordområdene

Maritimt Forums arbeid i pandemiåret 2020

Maritimt Forums arbeid i pandemiåret 2020

2020 ble et særdeles krevende år for den norske maritime klyngen. Maritimt Forum har bidratt til bedre rammevilkår og krisetiltak.​

29. desember, 2020