Beredskap i nordområdene

Tilstrekkelig infrastruktur og beredskap er en absolutt forutsetning for verdiskapning i nordområdene.

Maritimt Forum Nord har ledet arbeidet med to store utredninger om beredskap, søk og redning i arktiske strøk – SARiNOR. Rapportene dokumenterer at den norske SAR-beredskapen ikke er dimensjonert for å håndtere den stadig økende risikoen for ulykker som følge av den voksende aktiviteten i Arktis. Med utgangspunkt i disse funnene har SARiNOR fremmet en rekke faglige anbefalinger til oppfølging både fra myndighetenes og næringens side.

Som ledd i en slik oppfølging har næringsaktørene under ledelse av Maritimt Forum Nord iverksatt et stort utviklingsprosjekt – SARex Svalbard. Formålet er å utvikle ny kunnskap og kompetanse gjennom fullskala øvelser, testing av prosedyrer, utstyr og teknologi.

SARiNOR-nettside

Sari Nor Logo Stor
Sarex