Nyheter

 • Reidar Nilsen Foto Nf

  En klar og viktig stemme har stilnet

  Minneord om Reidar Nilsen som omkom i havariet utenfor Gamvik i Finnmark søndag 9.januar 2022.

 • Innova Nor Salmar

  Hva betyr havbruksnæringen i nord?

  For Nord-Norge er havbruksnæringen den eneste av Norges store næringer som er i ferd med få sitt tyngdepunkt i landsdelen.

 • Bjørnar Skjæran

  Norske Sjøfolk på norske skip - til hvilken pris

  Bjørnar Skjæran har begynt i feil ende. Han må begynne med å styrke utdanningskapasiteten samt dimensjonere denne riktig, deretter nettolønnsordningen og så regelverk for bruk av utenlandske sjøfolk.

 • Havfarm

  Havbruksnæringen bør lære av den maritime næringen

  Dersom fiskeri- og havminister Skjæran skal lykkes med sitt store ansvarsområde er han avhengig av et godt samarbeid mellom de ulike aktørene i næringen.

 • Maritim Vekst

  Åpner opp for betydelig vekst

  Maritimt Forum Nord er tilfreds med at den nye fiskeri- og havministeren har overtatt det konstitusjonelle ansvarsområdet for både sjømatnæringen og den maritime næringen.

 • Tor Husjord Tromsømøte

  Maritimt møte med stortingsbenken i nord

  Stortingspolitikerne fikk to innholdsrike timer når Maritimt Forum Nord inviterte til møte mellom stortingspolitikerne fra nord og næringen i Tromsø.

 • Tilleggsnummer 2022 Forside

  Forventninger til budsjettforhandlingene på Stortinget

  Maritimt Forum har forventninger til at tilskuddsordningen for norske sjøfolk styrkes ytterligere, og at en satser enda mer på grønne maritime løsninger.

 • Tor Husjord Maritimt Forum Nord

  Ny regjering reverserer kutt i nettolønnsordningen

  Støre-regjeringen foreslår å øke det maksimale nivået i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk til 220 000 kroner per sysselsatt, og bevilger over 2,2 milliarder kroner til ordningen.

 • Bjørnar Skjæran

  Styrker tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

  Regjeringen vil øke det maksimale nivået i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk til 220 000 kroner per sysselsatt, og bevilger over 2,2 milliarder kroner til ordningen.

 • Akvafuture

  Nord-Norges gyldne mulighet

  I løpet av kort tid kommer over halvparten av norsk havbruksproduksjon være lokalisert i Nord-Norge. For første gang får nordnorsk næringsliv et konkurransefortrinn i form av geografisk nærhet.

 • Sjøtransport

  Gir tilskudd for gods fra vei til sjø

  Har du planer som kan flytte gods fra vei til sjø? Kystverket tar nå imot nye søknader om tilskudd til nærskipsfart. Søknadsfristen er 17. desember 2021.

 • Tor Husjord Og Frp

  Tror ikke løpet er kjørt

  Tor Husjord i Maritimt Forum Nord mener kampen rundt nettolønnsordningen ikke er kjørt. Han tror Senterpartiet kan snu opp ned på den avtroppende regjeringens beslutning – med Frp som pådriver.

 • Maritim Teknologi 656735365

  - Det har gått bedre enn fryktet for maritim næring

  Ny prognoser viser at aktiviteten i maritim næring falt mindre i 2020 enn fryktet for et år siden. Det ventes likevel 4100 færre maritimt sysselsatte ved utgangen av 2023 enn ved inngangen til 2020.

 • Støre På Sjøen

  Store maritime forventninger til ny regjering

  Maritim Forum forventer at den nye regjeringen følger opp den offensive maritime politikken de argumenterte for i opposisjon og i valgkampen.

 • Ivar Engan

  Ønsker en aktiv maritim politikk fra den nye regjeringen

  Maritimt Forum har gitt innspill til ny regjeringsplattform.

 • Teco 2030

  Solid skattefradrag for grønn skipsfart

  TECO 2030 har fått opptil 5,4 millioner kroner i indirekte støtte fra Forskningsrådet for å utvikle sin første halvautomatiserte produksjonsprosess for hydrogenbaserte brenselceller i Narvik.

 • Leknes

  Stor interesse for maritim politikk

  Rekruttering, kompetanse og målrettede virkemidler. Interessen for hvilken vei den maritime politikk tar landet, var høy da temaet ble satt på dagorden på Leknes i Lofoten forleden.

 • Trond Markussen

  Maritim næring i nord legger igjen milliarder

  En ny rapport viser at maritime bedrifter og -arbeidstakere stod for en samlet skatte- og avgiftsinngang på 2,5 milliarder kroner i Nord-Norge i 2019.

 • Maritimt Forum Samling Oslo 2021

  Utarbeider ny politisk plattform

  ​To år er gått siden Maritimt Forum utmeislet siste politiske plattform. I mellomtiden har pandemien endret Norge og verden.

 • Terje Eidesmo

  Investinor jakter kloke hoder i Nord-Norge

  Nå starter Investinor jakten på kloke hoder i nord. I potten ligger minst 400 millioner kroner.

 • Næringsminister Iselin Nybø

  Oppfordrer private investorer til å satse i Nord-Norge

  Nå starter arbeidet med å finne private investorer og forvaltere til et nytt investeringsfond i Nord-Norge.

 • Tor Husjord Maritimt Forum Nord

  Skaper milliarder til felleskapet

  Maritime bedrifter skaper milliardinntekter for felleskapet og spiller en avgjørende rolle for mange samfunn langs kysten.

 • Tor Husjord 2021

  Er ambisjonene i nord dempet?

  Er vi virkelig der at ambisjonene for den nordlige landsdel og kysten har kjølnet?

 • Ms Lofoten Mvgs

  Maritim Videregående skole Sørlandet har overtatt "MS Lofoten"

  Flaggbytte skjedde mandag 5. juli.

 • Tor Husjord

  En uoppdaget Maritim Revolusjon

  Er den største eksportnæringen i nord, med et uant fremtidsperspektiv, i ferd med å falle i politikkens skyggedal?

 • Isfjell Via Satellitt

  Vil bruke satellittdata mot kollisjon med isfjell

  Flytende isfjell utgjør en stor risiko i Arktis. Kystverket og KSAT jobber med å utvikle automatisk deteksjon og rapportering av is-forekomster. Resultatet vil forebygge kollisjon med isfjell.

 • Fiskebåt

  Kritisk for den minste fiskeflåten

  Annenhver fiskebåt under 8 meter mangler stabilitetsberegninger. Nå øker Sjøfartsdirektoratet fokuset på de minste fiskefartøyene.

 • Blokken

  - Viktig signal for landsdelen

  Frydenbø Industri har overtatt Blokken Skipsverft AS som etter 123 års drift kastet kortene. – Frydenbø er en meget solid aktør som kan tilføre landsdelen mye, sier Tor Husjord i Maritimt Forum Nord.

 • Øvelse Barents

  Gjenopptar Øvelse Barents

  Etter et avbrudd på grunn av kronapandemien, kan norske og russiske beredskapsetater igjen gjennomføre den årlige Øvelse Barents.

 • Tor Husjord

  Nå må politikerne i nord våkne

  Nord-Norge er ikke i nærheten av å være forberedt på mulighetene som ligger i den maritime leverandørindustrien til havbruksnæringen.

 • Ingebrigtsen Og Nybø

  Ber ministrene samkjøre tall

  Maritimt Forum Nord mener fiskeri- og sjømatministeren og Næringsministeren bør jobbe tettere sammen for å få synliggjort den samlende virksomheten leverandørindustrien utgjør i havbruksnæringen.

 • Brønnbåt Nord

  Utviklet ny hybrid-brønnbåt

  I et tett samarbeid med oppdrettsnæringen i Sør-Troms, har Brønnbåt Nord utviklet en helt ny type brønnbåt med en kraftig hybridpakke.