10 millioner kroner til beredskapsløft

Maritimt Forum Nord er tildelt 10 millioner kroner i Nordområde-midler fra Utenriksdepartementet for gjennomføringen av prosjektet SARex Svalbard.

Lars Vollen Og Tor Husjord
Daglig leder Tor Husjord (t.h.) og rådgiver Lars Vollen i Martimt Forum Nord.

Prosjektet har som mål å bidra til forbedret beredskap, økt sikkerhet og sannsynlighet for overlevelse ved ulykker og katastrofer i arktiske farvann.

SARex Svalbard er et toårig prosjekt som skal gjennomføre øvelsestokt ved Svalbard i 2019 og 2020. Gjennom bruk av fullskala tester og øvelser skal prosjektet utvikle ny kunnskap. Representanter fra akademiske miljø, myndigheter, materiell- og utstyrsleverandører, tjenesteleverandører, industri og offentlige instanser skal delta aktivt i prosjektet.

Gjennom prosjektet skal man ta tak i praktiske og operasjonelle utfordringer samt problemstillinger knyttet til overlevelse, søk og redning, og beredskap mot akutt forurensning. Ut fra det skal man jobbe målrettet for å kartlegge utfordringene og finne løsninger.

Prosjektet som har en total ramme på 36 millioner kroner omfattes av både offentlig og privat finansiering. Både Kystvakten, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet, petroleumsnæringen, Nofo, Rederiforbundet, oljeindustrien og Det norske Veritas deltar i prosjektet, samt flere universiteter fra inn- og utland.

Sarex Svalbard
SARex Svalbard skal gjennomføre to øvelsestokt ved Svalbard i 2019 og 2020.