Alle i nord tror på havbruk

Mens fiskeflåten tradisjonelt har vært ryggraden for verftene i nord, forventer man i økende grad å lene seg på havbrukssektoren i framtiden.

Havfarm
Nordnorsk verftsnæring tror havbruk blir viktigere i framtiden. Spesielt i forhold til utviklingene av de nye havfarmene som Nordlaks sitt prosjekt.

I 2017 hentet verftsindustrien cirka 30 prosent av alle sine inntekter fra fiske og fangst, men man forventer at vekstpotensialet herfra vil være mindre enn fra havbruksnæringen i framtiden, framkommer det i «Verftsrapport for Nord-Norge 2018» som snart er klar for offentliggjøring.

Lavere forventninger Årsaken til lavere forventninger, ligger først og fremst i at antall fiskefartøy har gått ned, men også at man vil møte naturlige begrensninger for videre vekst gjennom kvotene som fastsettes. I en studie utarbeidet av SINTEFs forventer man at veksten innenfor fiskeflåten vil falle ned mot to prosent årlig frem til 2030. Det til tross for at avskallingen har vært mindre de siste årene sammenlignet med situasjonen rett i etterkant av årtusenskiftet. I antall har flåten i Nord-Norge sunket fra 4600 i 2001 til i underkant av 3000 fartøy i 2017.

Til gjengjeld tror man at havbruk blir mer betydningsfullt. I spørreundersøkelsen som ligger til grunn for verftsrapporten, svarer nesten 90 prosent av aktørene at havbruk vil spille en større rolle de neste årene. Oppdrettsnæringen skiller seg dermed klart ut – selv om fisk fortsatt vil være viktig. I tillegg ser man store potensial innenfor passasjeraktivitet som ferger og hurtigruter. Men basert på SINTEF forventer en årlig vekstrate på sju prosent i perioden 2014 – 2030 i havbrukssektoren, er forventningene i en særstilling her.

Da får det ikke hjelpe at man har store utfordringer med å holde ruta, siden lakselus har ført til en foreløpig stagnasjon. Men disse problemene tror verftindustrien man vil få bukt med, gjennom helt nye teknologier. Et eksempel som dras fram i rapporten, er Nordlaks sitt havfarm-prosjekt og som er designet av det nordnorske selskapet NSK Ship Design. Selskapet har også nylig levert et nytt design som kalles FjordMax, som nordnorske verftsbedrifter håper å få sin bit av etter hvert som oppdrettsnæringen flyttes lengre ut i havet.

«Verftsrapport for Nord-Norge 2018» er utarbeidet av Mennon Economics på oppdrag fra Maritimt Forum Nord.