Det haster med å styrke beredskapen

Beredskapen for søk og redning i nordlige farvann er for dårlig, fastslår Tor Husjord overfor nettstedet aldrimer.no

Beredskap
Tor Husjord redegjør om SARiNOR i et omfattende intervju i aldrimer.no

I et omfattende intervju med nettstedet, redegjør Tor Husjord om SARiNOR-prosjektet som han har ledet siden oppstarten, og hvilke konklusjoner man har trukket etter en femårig kartlegging av ressurser, trusler og behov. Situasjonen er kritisk, sier Husjord.

Han framholder at SARiNOR konkluderer med at det snarest bør opprettes en beredskapsbase på Svalbard, at Sysselmannens skip bør være i helårig drift, samt at man må få en helt ny helikopterberedskap på plass.

Trafikken i de nordlige havområdene har økt voldsomt, og dermed øker også sjansene for alvorlige hendelser. Behovet for styrket beredskap i dette verdifulle og strategisk viktige området øker tilsvarende, sier Husjord i intervjuet.

Han forteller videre om prosessen Maritimt Forum Nord har vært gjennom i løpet av de fem årene man har kartlagt beredskapssituasjonen og behovene i nord.

Vi har samarbeidet med sentrale og anerkjente aktører innen feltet. SINTEF, Kystvakten og Veritas er noen av dem, sier Husjord.

Prosjektet har vært finansiert av både Justis- og Beredskapsdepartementet og private næringsaktører innen maritim sektor.

Les hele intervjuet her