God beredskap en forutsetning for utvikling

– Uten at beredskapen er på plass vil det ikke være mulig med store prosjekter for verdiskapning i nordområdene.

Tor Husjord
Tor Husjord innledet på kystkonferansen i Honningsvåg.

Tor Husjord var ganske så klar i sin tale. Under havnekonferansen i Honningsvåg sist uke var han foreleser om beredskap langs kysten. Han levnet ingen tvil. Beredskap i havnene er forutsetning for all fremtidig verdiskapning i nord.

Maritimt Forum Nord har med prosjektet SARiNOR gjennomført to omfattende faglige utredningsprosjekter laget en handlingsplan for beredskap for sikring av miljø og berging av verdier, og søk og redning i arktiske strøk.

Spørsmålet han selv stilte og svarte på fra podiet under havnekonferansen var: Hva skal til for at vi skal kunne ha en bærekraftig verdiskapning?

Svaret hadde han selv: En skikkelig beredskap!

Svalbard

Prosjektet SARiNOR har pågått i nesten fem år, og er finansiert av næringen selv og Utenriksdepartementet. Hoveddelen i Husjords innlegg bestod av sikringen av beredskapen rundt Svalbard. Her er konklusjonen at det haster voldsomt med å få ting på plass der opp i nord. Med både olje og fiskeindustrien på stadig fremmarsj haster det. Han konkluderte med at det snarest bør opprettes en beredskapsbase på Svalbard. Han sa også at Sysselmannens skip bør ha helårig drift, og ikke minst må det en helt ny helikopterberedskap på plass.

Kysten

Også når det gjelder beredskapen langs kysten var han klar. Den stadige positive utviklingen med nye fiskerihavner og en økende flåte, i tillegg til store planer om økt olje og gassaktivitet, gjør at det også her haster med å realisere beredskapsplanene. Herunder tilgang på nok kraft.

– En del av beredskapen vil være å se mot en fremtid der havnene også er i stand til å levere elektrisk og annen fornybar kraft. Goliatplattformen kan blant annet være aktuell for elektrifisering. Også andre installasjoner som vil komme i nordområdene. Ren kraft vil i fremtiden være med på å sikre både miljø og gode arbeidsplasser. Også den havgående flåte og andre større fartøyer og skip ser nå mot en dreining fra bunkersolje til gass og elektrisitet, sier Husjord videre.

Han sier at for medlemmene i Martimt Forum Nord er energitilgang i havnene og langs kysten et prioritert område.

– De mener at dette er veldig viktig og har satt mer og mer fokus på energikilder. Beredskap i havnene må inneholde også dette. Maritimt Forum Nord mener at det må settes fokus på både utbygging av vindkraft, og også som man nå ser fra Berlevåg, utvinning av Hydrogen til bruk som drivstoff for fiskeflåten. Dette er helt klart en viktig del av den fremtidige beredskapen, og etter vår mening altså en forutsetning for en videre verdiskapning i nord