Omstilling gir resultater

Skipsverftet Skarvik i Lofoten har lyktes med omstillingsprosess selskapet er inne i. Selskapet kan se tilbake på et godt 2017, og forventer like bra tall i 2018. Nå planlegger de nyinvesteringer som vil gjøre det lettere å være småbåtkunde.

Marius Løken Foto Erik Jensen
Daglig leder Marius Løken kan se tilbake på en formidabel utvikling i aktivitet i løpet av de tre siste årene. (Foto Erik Jensen, Kyst og Fjord)

Med en omsetning i fjor på 90 millioner kroner, har Svolværs største verft løftet omsetningen sin med 25 millioner kroner i løpet av de siste tre årene. I samme periode har årsresultat før skatt gått fra 2,6 til 17,4 millioner. Daglig leder Marius Løken har med andre ord all grunn til å være fornøyd, og han forventer at også 2018 gir en god avkastning.

- Vi har hatt en veldig høy aktivitet, og det vil nok gjenspeiles i et godt resultat også i år. Vi har mye jobb mot fiskeri og havbruk, det er to bransjer som begge går bra. Likevel, det er nok i havbruk det er mest vekst, sier Løken til fiskeriavisen Kyst og Fjord.

Fiskeflåten fornyes

Skarvik merker konsekvensene av fornyingen av flåten.

- Båtene blir færre, men større og mer avanserte, med mer utstyr om bord. De har flere fiskedøgn i året, mange går skift, og de har lite tid å være i land å få gjort arbeid. De har på mange måter overtatt trålernes måte å tenke verftsopphold på, og det blir tidsintensivt. Vi må bruke mer av døgnet nå enn før for å bli ferdig, så her er det bare å følge med i timen og følge på med arbeidstidsordninger og den typen ting for å klare å stille nok folk.

Flytter fra Svolvær til Osan

Skarvik er inne i en pågående omstillingsprosess, der de bygger ned aktiviteten i Svolvær sentrum til fordel for hovedanlegget i Osan. - Mange tenker på Skarvik som et verft kun for store båter, men vi har jo lenge hatt en betydelig aktivitet overfor den mindre kystflåten inne i sentrum. Denne aktiviteten sluser vi mer og mer over til Osan, og etter hvert vil også hallen i sentrum bli demontert og flyttet til Osan, sier Løken.

Skipsheis vil gjøre det smidigere

I Osan vil de mindre båtene få tilgang til en skipsheis. Den vil bestå av en stor stålplattform som er hengt opp i fire store vinsjer, og senket ned mellom to kaipirer. Båten seiles så inn i en tradisjonell vugge, og når platen er heist opp i kant med kaia vil båten kunne trekkes inn og plasseres fritt på området for videre arbeid. Heisen vil kunne ta båter opp til 40 meters lengde. - Vi har ute prosjektet på anbud hos en del entreprenører nå, og vil starte arbeidet så snart vi har dette avklart. Dette vil gjøre at man får bedre flyt i arbeidet, ved at man ikke er avhengig av køordningen i en tradisjonell slip.

Skarvik Foto Erik Jensen
Dagens to haller i Osan får selskap av en til, samt en skipsheis som skal gjøre det lettere å være småbåtkunde. (Foto: Erik Jensen, Kyst og Fjord)