Stor oppslutning om Maritimt Forum Nord`s jubileum i Tromsø

Interessen for jubileumskonferansen til Maritimt Forum Nord var så stor at konferansen måtte flyttes fra Scandic til Radisson i Tromsø for å få plass.

Over 100 deltakere var nemlig med på feiringen av de 20 første årene. Dermed ble det først tiltenkte lokalet for lite. Temaene som var satt for konferansen hadde så stor interesse, at påmeldingen ble langt større enn forventet.

Tor Husjord tror Maritimt Forum Nord vil spille en svært viktig rolle i utviklingen av landsdelen i årene som kommer. For nå står man på trappene for en utvikling som Vestlandet tidligere stort sett har hatt alene.

Tor

Ser framover

Men for de som  frykter at Husjord vil forsvinne som drivende kraft straks 20-årsjubileumet er tilbakelagt, så kan de beroliges med at han fortsatt ser fremover. Det er lite som tyder på at veteranen fra Narvik skal bli sittende stille og se på at den maritime virksomheten i Nord-Norge går videre. Sannsynligvis vil han ha en finger med i spillet enda noen år, enten det dreier seg om utviklingen til havs eller til lands.

Med siden starten

Tor Husjord har vært siden Maritim Forum Nord ble etablert for ganske nøyaktig 20 år siden. Selve stiftelsen fant sted om bord i hurtigruteskipet «Richard With» 25. Mai 1998. De 17 mektigste aktørene innenfor maritim virksomhet i landsdelen, gikk  da sammen og etablerte et eget forum for å kunne påvirke prosessene som ville berøre dem i framtiden. Det skjedde ni år etter at moderforeningen Maritimt Forum ble opprettet. Med opprettelsen av avdelingen i nord, var dermed hele landet samle under en paraply.

Samlende

Tor Husjord mener at opprettelsen av Maritim Forum var rett løsning til rett tid. Etableringen skjedd bare drøye to år etter den mest opprivende næringspolitiske striden som Norge hadde opplevd helt siden krigens dager, nemlig striden om NIS, som endte med at sjømannsorganisasjonene og fagbevegelsen tapte på alle punkter.

Formålet med NIS var å stanse den omfattende utflaggingen som truet med å radere bort skipsfart under norsk flagg. For norske sjøfolk ble det en katastrofe, men NIS sikret norske rederier internasjonalt konkurransedyktige vilkår og bidro raskt til en massiv hjemflagging av norske skip.

Tor Husjord mener at  splittelsen i næringen som kom i kjølvannet, lett kunne ha ført til en «Phyrros-seier» for norske redere. For å unngå det måtte NIS etterfølges av et samlende næringspolitisk prosjekt, og som endte med at Maritimt Forum ble etablert, der  både arbeidsgivere så vel som arbeidstakerne er med, noe som gir forumet en svært kraftig tyngde.

Mange gode ord

Det er selvsagt leder for Maritimt Forum Nord, Tor Husjord, fornøyd med. Sjefen sjøl fikk selvsagt mange godord i løpet av jubileet, for drivkraften han har representert for forumet. Men samtidig er han klar på at han nå har begynt å tenke på et sceneskifte.

 – Jeg er antagelig en av de få gjenværende som har deltatt i arbeidet med Maritimt Forum i alle de årene som har gått siden starten. Jeg mener det nå er på tide å igangsette arbeide med å finne min arvtaker, skriver Tor Husjord i den siste årsberetningen for forumet som ved siden av fiskerinæringens organisasjoner, har vært det viktigste talerøret for maritim virksomhet i nord siden etableringen. 

Viktig rolle

I dag er de åtte regionale maritime fora som er samlet rundt Maritimt Forum. Den nordligste avdelingen har spilt en sentral rolle helt siden de kom med, ni år etter at moderforeningen ble etablert. Ikke minst har Maritimt Forum Nord satt solide fottrykk etter seg i jobben med økt beredskap til havs. Det største og mest omfattende prosjektet har vært SARiNOR som ble startet opp i 2013 og som vil være toneangivende for framtidens utvikling av beredskapen i Arktis. Den første rapporten ble presentert for Utenriksdepartementet i November 2016, mens den andre ble overlevert  i år.

Jobben med de faglige rapportene i SARiNOR utgjør imidlertid bare første fase.

– Neste fase  blir arbeidet med å implentere de faglige anbefalingene. Det vil si arbeidet med å omsette anbefalingene i politiske vedtak.

Husjord er ikke i tvil om at de vil lykkes med prosjektet.

– Den store styrken i dette arbeide er ikke bare den faglige kvaliteten, men at hele det norske SAR-miljøet har deltatt i prosjektet og står samlet bak de faglige anbefalingene, mener Husjord.

 For Martimt Forum Nord, er framtiden sannsynligvis mer spennende enn fortiden. Med stadig økende opptrapping i maritime virksomheter i landsdelen, vil forumet neppe få mindre å gjøre de kommende årene. Barentshavet står overfor et olje- og gass eventyr. Samtidig sørger mindre is i arktiske strøk for at nordområdene stadig blir mer trafikkert. Det byr på nye utfordringer, enten det dreier seg om en ny «silkevei» fra øst, eller en kraftig opptrapping i borevirksomhetene i Barentshavet.

Maritimt Forum Nord har derfor store oppgaver å se fram til, og vil innta sin naturlige rolle, nemlig å påvirke de valg som tas.

Tor Husjord tror derfor at organisasjonen fortsatt vil vokse – som den har gjort helt siden oppstarten i 1998.

Presentasjoner fra seminaret

Ekspedisjonsturisme/turisme på kjøl – den nye vekstnæringen i Arktis? Jørn Henriksen, Hurtigruten 

Petroleumsnæringen i nord Geir Seljeseth, Norsk Olje og Gass  

Havgående fiskerier – operasjoner i nord / Arktis som vekstmarked Tor Are Vaskinn, Fiskebåt  

Leverandørindustrien – status, utfordringer og muligheter Lars Gørvell-Dahll, Norsk Industri  

Arktis/Nordområdene som vekstmarked for norsk maritim næring Harald Solberg, Norges Rederiforbund  

Kunnskap og kompetanse Anne Husebekk, UiT  

Kunnskap og kompetanse Odd Jarl Borch, Nord Universitet  

Kystvaktens rolle, ansvar og utfordringer i nord, og rollen i SARex Svalbard Sjef Kystvakten  

Sammenhengen mellom næringsvekst og dimensjonering av beredskap i Nordområdene Johan Marius Ly, Kystverket