1500 deltar i øvelse

Torsdag 25. april gjennomføres landets største sivil/militære krise- og beredskapsøvelse når Øvelsen Nord arrangeres for 24. gang. I år deltar samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Øvelse Nord
Under øvelsen vil man først og fremst fokusere på krise-evakuering , men i tillegg vil man arrangere en miljøkrise med utslipp av hydrokarboner. Foto: Kent Even Grundstad

Øvelsen vil ta i bruk den samme evakueringsmodellen som ble brukt i redningsoperasjonen av cruiseskipet MS «Viking Sky». - Selve øvelsen omfatter cirka 1500 personer og vil engasjere sivilt og militært materiell for 4,5 milliarder kroner. Dette inkluderer fem skip og et større antall helikoptre, sier leder for øvelsen Erlend Hagenes ved Nord universitetet som har en nøkkelrolle i øvelsen.

Under øvelsen vil man først og fremst fokusere på krise-evakuering, men i tillegg vil man arrangere en miljøkrise med utslipp av hydrokarboner. IUA-lag fra 11 kommuner samles der oljesøl forventes å treffe land og iverksettes forebyggende tiltak. Lokale oppdrettsanlegg er også involvert og vil iverksetter kriseplaner. Flere oppdrettsaktører vil dermed få testet ut sine varslingsrutiner og beredskapsplaner:

– Det å sette fokus på hvilke konsekvenser forusensing i oppdrettsområder vil få og hvilken hjelp som er tilgjengelig for oppdrettere er svært viktig, sier Øivind Torslett, leder av Mørkvedbukta forskningsstasjon ved fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet.

I pressemeldingen om øvelsen framgår det at følgende vil delta i øvelsen:

· Fylkesmannen i Nordland

· Nordland politidistrikt

· Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS NN)

· Kystvakten og slepebåtberedskap

· Helikopter fra 330-skvadronen

· Helikopter fra 337-skvadronen

· Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH)

· HV-14

· Telenor Kystradio

· Bodin Leir

· Salten Brann

· Tromsø Brann

· AMK/Nordlandsykehuset

· Kystverket

· Nord universitet

· Norsk Luftambulanse

· Norsk Aeroklubb

· Røde Kors Hjelpekorps

· Redningsselskapet

· Interkommunalt forurensingsvern (IAU)