Er ikke i tvil om at ny base vil få stor betydning

Tor Husjord i Maritimt Forum Nord er ikke i tvil om at beslutningen om å bygge opp en ny redningsbase i Tromsø vil få stor betydning for sikkerheten til sjøfolk.

Sea King
Maritimt Forum Nord har over flere år jobbet for å få opprettet en redningsbase mellom Lakselv og Bodø. Nå realiseres basen og skal stå ferdig i Tromsø i 2021. Foto 330 SKV.

Regjeringen har foreslått at det opprettes en ny redningshelikopterbase i Tromsø med begrunnelse at redningshelikopterberedskapen i Nord-Norge ikke er like god som ellers i landet. Regjeringen ønsker derfor å styrke den med å bygge opp en helt ny base i Tromsø.

Har øvet press i flere år
- Maritimt Forum Nord har jobbet med denne saken over flere år, og har vært en av pådriverne. Derfor er vi selvsagt fornøyd med at man nå får realisert en slik base, sier Tor Husjord.

Gjennom SAR-prosjektene har man gjentatte ganger pekt på behovet for en redningsbase mellom Bodø og Lakselv.

Den nye basen skal etter planene settes i drift i løpet av 2022. Justis- og beredskapsdepartementet vil derfor igangsette en anbudskonkurranse så snart arbeidet med statsbudsjettet er ferdig.

I regjeringens statsbudsjett foreslår man å bevilge 61 millioner kroner i 2020 for å sikre at helikopterberedskapen i Nord-Norge ivaretas. Den nye redningshelikopterbase skal også tilrettelegges slik at den dekker politiets spesielle behov og at dette inkluderer dagens beredskap på en time.

Vil bedre HF-dekningen
Regjeringen foreslår også å bevilge seks millioner kroner til å etablere HF-dekning i nordlige havområder opp til Nordpolen for å ivareta Norges ansvar for redningsberedskap i området. Dekningen skal etter planen etableres ved en base i Hammerfest og en på Svalbard. Hovedredningssentralene og kystradio-stasjonene vil når dekningen er etablert kunne ha tovegs-talekommunikasjon med nødstedte og redningsressurser i området, noe som er avgjørende for en effektiv redningsinnsats.

Tor Husjord er ikke i tvil om at også dette tiltaket kommer etter langvarig påvirkning, blant annet fra Maritimt Forum Nord som over flere år har pekt på behovene for å bedre kommunikasjonsmulighetene i havområdene i nord.