Fikk viktig godkjenning på plass

North Maritime AS i Narvik fikk onsdag 13. mars status som «godkjent sikringsvirksomhet» hos Kystverket.

Tor Husjord Og Lars Vollen North Maritime
Daglig leder i North Maritime AS Lars Vollen (t.h.) og Maritimt Forums Tor Husjord som er styreleder i selskapet, er fornøyd at de fikk sertifiseringen i boks.

North Maritime blir dermed det eneste selskapet nord for Trondheim med en såkalt RSO-status (Recognized Security Organization). Det vil si at selskapet er godkjent til å gjennomføre sårbarhetsanalyser for havner og havneanlegg med internasjonale anløp, samt utarbeide nødvendige sikringsplaner for disse.

Bygd opp fagmiljø

- Vi er svært fornøyd med å få denne godkjennelsen, sier daglig leder i North Maritime Lars Vollen. - Gjennom det siste året har vi klart å bygge et sterkt fagmiljø med lokal forankring. Nå skal vi ut i markedet og vise at vi kan levere til kundenes tilfredshet.

For North Maritime AS betyr det at selskapet vil være ett av ni norske selskaper som er godkjent for å påta seg slike oppdrag. Vollen framholder at North Maritime primært vil jobbe opp mot nordnorske havner og anlegg, ettersom det her er et stort geografisk «hull» i forhold til hvor de konkurrerende selskapene er lokalisert.

Må utvide staben

I dag består North Maritime av en stab på tre. Men den nye godkjenningen resulterer i at de vil utvide staben med en medarbeider med master innen samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg har de knyttet til seg annen viktig kompetanse som var nødvendig for å få godkjenningen på plass.

Tor Husjord, leder av Maritimt Forum Nord samt styreleder i North Maritime AS, er også fornøyd med godkjenningen. Han mener selskapet vil fylle en viktig funksjon som Nord-Norge fram til i dag har manglet, samtidig som godkjenningen betyr en kunnskaps- og kompetanseheving for den maritime virksomheten i landsdelen som sådan.

Komplett leverandør

North Maritime er et forholdsvis nytt selskap og ble etablert i 2017. Foruten selskapets fast ansatte har North Maritime tilknyttet seg fem andre medarbeidere med nødvendig kompetanse og godkjenninger, slik at de heretter kan stå for en komplett leveranse av havnesikringstjenester.

For å bli godkjent som RSO må virksomheten oppfylle krav som fremgår av ISPS-koden, blant annet formal- og realkompetanse innen sikringsrisikoanalyser, og inngående kunnskap om havneoperasjoner og sannsynlige sikringsrisikoer i den forbindelse.