Fisk og havbruk stjeler oppmerksomheten

Tre prosent av de unge har maritim næring som førstevalg. Men det er først og fremst fisk og oppdrett ungdommen har i tankene, når de tenker på maritime næringer.

Fiskebåt
Ungdom assosierer først og fremst maritime næringer med fiske og havbruk. (Foto: Øystein Ingilæ)

En undersøkelse som er gjort av Maritim Karriere-prosjektet som Maritimt Forum «eier» sammen med Norges Rederiforbund, viser nemlig at unge først og fremst forbinder maritim virksomhet med havbruk, fiske og fangst.

Dermed har de nautiske fag tapt terreng, i hvert fall målt i hvordan den yngre garde assosierer maritim virksomhet.

Ungdommen har på en annen side vesentlig større tro på maritim næring enn tidligere. Undersøkelsen viser at flere tror på økt sysselsetting i sektoren de kommende årene enn tilfellet var for tre år siden. Men her tenkes det tradisjonelt, det vil først og fremst si om bord i båten. Svært få forbinder næringen med andre bransjer som er naturlig knyttet opp mot maritim virksomhet. Bare et fåtall assosierer fornybar energi, bank/finans, innovasjon og IT/teknologi med maritim næring.

Undersøkelsen viser også at maritim virksomhet sliter med kjønnsforskjeller. Langt flere unge menn enn kvinner har et forhold til bransjen. Dermed har næringen fortsatt store utfordringer med å nå ut med kunnskap om både bredden og mulighetene som maritimt næringsliv kan tilby framtiden generasjon.