Første skipsfinansieringsavtale på plass

Første låneavtale under det nye skipsfinansieringstilbudet til Eksportkreditt Norge er signert. Tilbudet var tungen på vektskålen da Nergård-konsernet valgte norsk verft fremfor bygging i utlandet.

Tommy Torvanger
Administrerende direktør Tommy Torvanger i Nergård, sier at de var på nippet til å velge utenlandsk verft. Men den nye finansieringsordningen sørget for at Vard Brattvåg fikk byggeoppdraget. Foto: Øystein Ingilæ

– Vi var faktisk svært nær å signere avtale for å bygge fartøyet ved et utenlandsk verft, men det nye skipsfinansieringtilbudet var viktig når det gjelder vår beslutning om å bygge i Norge. Dette skipsfinansieringstilbudet bidrar til å gjøre det mer økonomisk forutsigbart å bygge båten ved et norsk verft, og det er vi glad for, sier Tommy Torvanger, administrerende direktør i Nergård konsernet.

Det nye skipsfinansieringstilbudet, som ble formelt sanksjonert av Kongen i Statsråd fredag 22. juni 2018, gir Eksportkreditt Norge anledning til å finansiere skip til norske kjøpere også når fartøyet bygges ved verft i Norge og for bruk i norske farvann. Den omfatter blant annet finansiering av fiskebåter, ferger, hurtigbåter og brønnbåter.

–Skipsfinansieringstilbudet vil føre til økt aktivitet på norske verft, og til at vi beholder kompetanse og arbeidsplasser i Norge. Tilbudet bidrar til omstilling i den maritime leverandørindustrien, noe Nergårds bestilling hos Vard Brattvåg bekrefter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Dette tilbudet kan bli viktig for fiskeri- og havbruksnæringen, og det er gøy å se at den første signerte avtalen gjelder en fiskebåt. Jeg er glad for at rederiene bruker dette tilbudet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Populært tilbud

Ved utgangen av 2018 hadde Eksportkreditt Norge mottatt 27 søknader tilknyttet det nye tilbudet til skipsfinansiering. I verdi representerer dette kontrakter for anslagsvis 40 prosent av total ordreinngang ved norske skipsverft i 2018.

– Vi har flere redere og verft som ønsker å benytte seg av det nye skipsfinansieringstilbudet, men dagens avtale med Nergård er altså den første låneavtalen som signeres. Nergård har vært en sterk forkjemper for tilbudet. Det er derfor ekstra gøy at de er først i løypa, og at de med dette beviser at tilbudet skaper merverdi for både norske verft og redere, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt Norge bistår med et lån tilsvarende 354,3 millioner kroner som skal utbetales i euro, med 12 års løpetid. Lånet garanteres av et konsortium bestående av SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN og Sparebanken Sogn og Fjordane.

– Hovedmålet med skipsfinansieringstilbudet er at flere båter bygges ved norske verft. Når båter bygges i Norge blir det også enklere for norske banker å delta som garantister, noe denne transaksjonen viser, sier Otto Søberg.

Moderne fartøy

Båten Vard Brattvåg skal bygge for Nergård er en hekktråler av VARD 8 02 design, utviklet av Vard Design i Ålesund. Den vil få en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter. Fartøyet vil bli utrustet med en nyutviklet løsning for fangsthåndtering, med en tank for inntak og oppbevaring av levende fisk, som ivaretar fiskens velferd frem til prosessering.

Tråleren skal også ha en avansert fiskefabrikk om bord, stor lagringskapasitet for kjøling og frysing av fisk, samt ensilasjetanker for lagring av hode og innmat for å sikre at all biomasse av fangsten blir utnyttet. Fartøyet vil ha både diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift, kombinert med batterier. Båten skal leveres i første kvartal 2020.

Nergård konsernet er et sjømatkonsern med virksomheter i hele verdikjeden fra fangst til salg. Konsernet eier og driver fire trålere. Nergård konsernet har hovedkontor i Tromsø og aktivitet langs kysten fra Sogn og Fjordane til Finnmark.