Full fokus på nordområdene

Interessen for SAR-beredskapen i Arktis er skyhøy. De fleste instansene prioriterte å være til stede da Maritimt Forum Nord inviterte til beredskapskonferanse i Tromsø sist mandag.

Beredskapskonf Tromsø
Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (t.v) som deltok på konferansen sammen med statssekretær Karianne Hansen, trakk fram rollen Tor Husjord har spilt for å få en bedre sikkerhet i nord.

På dagsordenen sto høyaktuelle temaer som innbefattet de viktigste delene av beredskapssituasjonen. Både den eksisterende og hva man kan forvente seg de kommende årene, i takt med at trafikkbildet i det nordlige havområdet øker.

Spiller viktig rolle
Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde som deltok på konferansen sammen med statssekretær Karianne Hansen, framholdt at sikkerheten i nord har høy prioritet i regjeringen. Det kommer blant annet til uttrykk gjennom opprettelse av ny redningshelikopterbase i Tromsø som skal dekke gapet mellom Banak og Bodø. Men også havområdene nordover har fått et økt fokus. Her poengterte Tybring-Gjedde Maritimt Forums Nords rolle - både i forhold til Nordområdene generelt, og områdene rundt Svalbard spesielt.

Hun ga Maritimt Forum Nords leder Tor Husjord solid skryt for jobben han har gjort gjennom å være en årelang pådriver og aktør for å øke beredskapen i nordområdene.

Fersk nyhet
Tybring-Gjedde kunne forøvrig også komme med en rykende fersk nyhet. Hun har klart å skrape sammen seks millioner kroner til etablering av en ny HF-radio som skal dekke nordområdene helt til Nordpolen, inkludert Svalbard. Den skal sørge for en velfungerende nødkommunikasjon som gjør at de som ferdes i områdene vil nå ut med nødmeldinger nærmest uansett hvor de befinner seg.

- Kommunikasjon er også et prioritert område innenfor beredskapen og som vi skal få på plass så snart som mulig, framholdt Tybring-Gjedde under sitt innlegg til beredskapskonferansen.

Kan få internasjonale konsekvenser
Under konferansen ble det tatt en grundig gjennomgang av de fleste områdene som utgjør beredskapen i nordområdene, samt fokusert på hvilke behov som har meldt seg etter at den såkalte polarkoden ble vedtatt. Blant annet orienterte prosjektleder Morten Jørgensen i SARex Svalbard om hvordan man jobber for å oppnå målsetningen for å oppfylle polarkoden. Det vil si hvordan forulykkede skal klare seg selv i fem døgn, inntil hjelpen kommer.

Han tok for seg oppgavene prosjektet skal gjennom samt orienterte om både tokt som er gjennomført og de som er planlagt neste år.

Arbeid med SAR-prosjektene kan for øvrig få langt mer vidtrekkende konsekvenser en bare nasjonalt. I en innledning om internasjonalisering pekte Tormod Cappelen Endresen fra UN Compact Ocean på hvordan SAR-prosjektene kan danne grunnlag for et internasjonalt regelverk med utgangspunkt i erfaringene fra nettopp SARiNOR og SARex-Svalbard.

Stor bredde
Også mer dagligdagse temaer fikk bred oppmerksomhet. Kommandør Steve Olsen fra Kystvakten orienterte om arbeidsoppgavene de har i dag, framtidsperspektivet ut fra den økende næringsveksten i nord, samt forventningene de har til de kommende årene når kystvaktflåten fornyes. Videre fortalte sjøkaptein Per Kristian Langaune fra Tromsø Skipperforening om praktiske erfaringer fra livet som yrkesutøver i arktiske farvann.

Advokat og partner i Wikborg Rein advokatfirma, Trond Eilertsen tok en gjennomgang om hvordan partene hadde jobbet da reketråleren Northguide havarerte ved Svalbard for snart et år siden. Trond Eilertsen som er styreleder i Assuranceforeningen Gard, pekte på viktigheten med et tett samspill mellom alle parter og hvilket ansvar de forskjellige parter har når uhellet er over.

Videre innledet Morten Kveim fra Norske Sjøoffiserforbund om behovet for kunnskap og kompetanse for operasjoner i Arktis sett fra sjøfolks side, mens daglig leder i Maritimt Forum Nords Tor Husjord avslutningsvis redegjorde om arbeidet som nå gjøres for å utvikle en kompetanseplattform mellom næringsaktørene, offentlige instanser samt utdanningsinstitusjonene.

Morten Vigtel hadde fått oppgaven med å oppsummere konferansen som forøvrig ble ledet i havn av Nordlys politiske redaktør Skjalg Fjellheim.

Syr sammen innspillene
Maritimt Forum Nord vil nå hente ut essensen av foredragene og debattinnleggene og sy sammen et innspill til de meldingene som regjeringen vil legge frem i 2020, og som har betydning for maritim sektor.