Har blitt skarpere i kanten

Mer standardisering og strengere kontrollkrav, sørger for tøffere tone i maritime bransjer. I fiskerinæringen mener mange ledere kravene fører til mer autoritære forhold.

Tøffere Tone
Tøffere regelverk kan føre til en tøffere tone om bord. Nå frykter mange en mer autoritær arbeidsplass. (Foto: Henning Flusund)

Flere enn halvparten av ledere og mellomledere i maritime bransjer mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig færre hender, viser Norsk Ledelsesbarometer.

– I tiåret etter finanskrisen har arbeidstakeres innflytelse og medbestemmelse blitt stadig mer innskrenket. Dette er en utvikling som bekymrer oss. Det blir en stadig tøffere og mer kontrollerende hverdag på norske arbeidsplasser over hele landet, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne i en pressemelding.

Fisk skiller seg ut

I den nyeste utgaven av den årlige publikasjonen Norsk Ledelsesbarometer, som OsloMet Arbeidsforskningsinstituttet lager for Lederne, kommer det fram at 55 prosent av respondentene innen fiske og havbruk mener arbeidslivet utvikler seg i en autoritær retning. Blant rederiene var 54 prosent av de spurte enige.

I snitt, fordelt på alle bransjer, ligger andelen på 48 prosent.

Om lag én av tre ledere i fiske-, havbruks- og rederibedrifter mener at det fremdeles er en høy grad av selvbestemmelse på arbeidsplassen deres. Hele 73 prosent av ledere i fiske og havbruk – den høyeste andelen i undersøkelsen – oppgir at standardisering og kontroll er noe som i stor grad preger styring og ledelse i deres bedrift.

Om lag 2000 ledere og mellomledere fra hele landet deltok i barometeret.

– Tilbake til fortiden

Konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker ASA er enig i at den jevne medarbeider får stadig mindre å si på arbeidsplassen.

– Funnene i barometeret stemmer dessverre godt overens med utviklingen jeg selv registrerer. Før årtusenskiftet jobbet mange bedrifter med å desentralisere beslutningsprosessene og ansvarliggjøre de ansatte gjennom å gi dem innflytelse. Nå er vi på vei tilbake til der vi var før. Samtidig er ikke bildet entydig, og jeg kjenner til bedrifter der utviklingen er motsatt, sier han.

Tranøy mener noe av forklaringen ligger i den tøffe konkurransesituasjonen mange norske bedrifter befinner seg i. Da velger dessverre mange det de tror er enkle løsninger, som outsourcing og innleie av arbeidskraft fra andre land, for å kutte i lønnskostnadene. Dermed importeres en arbeidskultur som er annerledes enn den norske.

– Plutselig må norske virksomheter lede arbeidstakere fra en rekke nasjoner. Mange har jobbet under en hierarkisk og kommandobasert arbeidsstruktur hele karrieren, og er ikke vant til å ta ansvar for egen jobbprestasjon. Det er en av årsakene til at det vokser fram en mer autoritær ledelsesstil, sier Tranøy.

Et mer autoritært samfunn

Fiskebåtreder Einar Helge Meløysund fra Meløy, tror ikke nødvendigvis at arbeidsmiljøet om bord har blitt dårligere, men at samfunnet har blitt mer autoritært er han ikke i tvil om.

Tidligere kunne han bruke 90 prosent av tiden om bord til å være en god skipper. I dag går mer enn halvparten av tidsforbruket til tilfredsstille alle kontrollorganene, fra Sjøfartsdirektoratet til Fiskeridirektorat og andre kontrollmyndigheter fiskerne i dag er underlagt.

Her kan selv en ørliten feilføring få dramatiske konsekvenser. Glemmer man å fylle et enkelt dokument i skjemaveldet, kan det fort koste rederiet et par hundre tusen. Eller bommer man med en prosent eller to i fangstdagboka, kan det få fatale konsekvenser i form av inndragning og bøter.

- Det gjør at vi i stedet for å fange fisk, må bruke en vesentlig del av ressursene på å sitte foran PCen, sier Meløysund.

Stadig nye ordninger gjør at rollene på broa smuldrer opp. Det er ikke bare skipperen som bindes opp i stadig tøffere rapporteringskrav. Også styrmannen bindeshardere til datamaskinen.

- Sannsynligvis er nytteverdien av mye av rapporteringene det stilles krav om helt unødvendig, sier Meløysund.

I så måte mener han at det er blitt atskillig mer anstrengende å være fiskebåtskipper enn tidligere. Friheten man hadde tidligere, er nå bundet i et rapporteringsregime som fort kan få dramatiske kostnader, om man ikke er våken.