Imponert over Helgelands-planer

Som skapt for scrapping. Etter å ha befart industriområdet på Nesna var delegasjonen som deltok på rundbordskonferansen i Mo denne uken, ikke i tvil om området er som skapt for oppgaven de planlegger.

Westcon Helgeland
Deltakerne fra rundebordskonferansen på Mo, lot seg imponere av planene på Nesna, hvor de besøkte Westcon Helgeland.

Etter å ha fått en omfattende omvisning ved verfts- og industriområdet på Nesna, lot deltakerne seg begeistre over de framtidige muligheten som ligger her. Industriområdet på Nesna som er under utvikling, har alt. Både i forhold til geografi og infrastruktur som skal til for oppbygging av et sentralt selskap for scrapping av fartøy samt andre flytende installasjoner.

Et sentralt opphuggingssenter var nemlig et viktig tema representanter fra Maritimt Forum, Norges rederiforening, Norske Veritas, Mo industripark, Mo havnevesen og Strand Shipping tok for seg da de møttes. Industriutviklerne fra Mo fikk samtidig gitt deltakerne et solid innblikk i potensialet som ligger i området samt hvilken utvikling man mener må til for å sikre og ivareta en framtidig eksport og import ut fra Mo. Det skapte et stort engasjement, samtidig som de lokale aktørene fikk presenter sine visjoner for representantene fra Oslo-miljøet – som kan være viktig for oppbacking av prosjektene.

Verdens mest moderne

Mens hele mandag gikk til konferansen i Mo, reiste flere av deltakerne, blant annet representantene fra Maritimt Forum, til Nesna tirsdag. Her besøke de Westcon Helgeland på Langsetvågen som planlegger verdens mest moderne scrappinganlegg for utrangerte fartøy, oljeinstallasjoner samt andre flytende installasjoner.

Mo Industripark AS og Westcon Group AS samarbeider om å utvikle området på Langsetvågen - som de har kjøpt av Nesna Kommune. Mens Westcon Helgeland står som eier av områdene hvor skipsverftvirksomhet er lokalisert samt hvor de planlegger vedlikehold av oljerigger, eier Mo Industripark AS det tilliggende industriområde.

Vil bli et kraftsenter

Planen er å utvikle Langsetvågen til å bli et solid industrisenter for maritim virksomhet som vil bli synlig i hele landsdelen. Her vil etter hvert komme store næringsarealer til industri, lagrings- og opplagsfasiliteter samt overnattingsmuligheter for arbeidstakere.

Man skal også etablere nye kai- og havneområder for blant annet oljerigger og plattformer. Det er videre satt av sjøareal for oppankring av oljeinstallasjoner. I tillegg skal det etableres en egen småbåthavn med tilhørende anlegg, slik at Langsetvågen vil bli et maritimt kraftsenter når området er fullt utbygget.