Inviterte til nytt industrieventyr

Nordnorske politikere liker tanken om å samle kreftene rundt et nasjonalt scrapping-anlegg på Nesna i Nordland. Det kan være med på å bygge opp et helt nytt industrieventyr i området.

Industriparken
For Mo Industripark kan et nasjonalt scrapping-senter bety et nytt industrieventyr. Foto: Mo Industripark

Tirsdag fikk nordnorske stortingspolitikere presentert visjonene som industriutviklerne i Mo har jobbet fram i samarbeid med Maritimt Forum nord. Daglig leder i Maritimt Forum Nord Tor Husjord og representanter fra Rana Utviklingsselskap og Mo industripark la fram mulighetene som ligger i området. Men det krever en solid oppslutning, både fra politisk hold så vel som fra næringslivet selv.

Begeistret for tanken
Stortingsrepresentantene som deltok var på sin side begeistret for mulighetene på Helgelandskysten. Ikke minst siden det meste av infrastruktur som skal til for et sentralt scrapping-anlegg er allerede på plass. Dermed er det relativt enkle grep som må tas før skroting av skip og oljerigger løfte området.

Betydning for omdømmet
Maritimt Forum Nord mener et sentralanlegg for destruering av utrangerte skip vil ha en stor betydning for Norge som nasjon.

- For Norge som en maritim stormakt bør det ikke være tilfeldig hvordan skroting av skip og rigger skjer, sier Tor Husjord.

Han framholder at næringen er avhengig av et godt nasjonalt og internasjonalt omdømme. Bilder av norskeide skip på strender i fjerntliggende strøk er svært dårlig reklame for den norske maritime virksomheten.

Har alt som skal til
Under møtet med Nord-Norge-benken framholdt Husjord at Langsetvågen i Nesna er som skapt for et nasjonalt senter. Her er en naturlig dypvannskai med muligheter for å håndtere store enheter. Westcon Helgeland AS er etablert her med moderne dokkfasiliteter. Samtidig ligger Mo Industripark like i nærheten, med Celsa som en av de store industribedriftene. Celsa er Nordens største gjennvinningsbedrift og smelter hvert år 700.000 tonn skrot som blir til armeringsstål, og ikke minst kan de dokumentere at de er Europas grønneste produsent av armeringsstål.

- Det betyr at norske og utenlandske flytende enheter kan resirkuleres ved bruk av norsk kraft og teknologi og gjenoppstå som nye produkter med grønt stempel, sier Tor Husjord.