Menneskerettigheter engasjerer

Fulltreffer. Konferanseserien om menneskerettigheter som Maritimt Forum er vertskap for, har gått rett inn hos deltakerne.

Møte I Tromsø
Menneskerettigheter engasjerer. Fra venstre: Therese Jebsen fra Raftostiftelsen, Chathrine Bloch Veiberg fra The Danish Institute for Humane Rights, fiskeriekspert Finn Nilsen, Tor Husjord fra Maritimt Forum Nord, Sigrid Brynestad fra GIEK og Frances House fra IHRB.

I Tromsø deltok et 30-talls aktører fra bransjen på første etappe av «Mind the Gap Tour - Human Rights for the Maritime Industri».

Stort engasjement

Konferansen ble åpnet av Tor Husjord i Maritimt Forum Nord som ga en rask innføring i den maritime sektorens utvikling samt problemstillinger man står overfor i en av landets viktigste næringer. Deretter gikk det meste nærmest av seg selv - i en sjelden engasjert forsamling.

Rektor Anne Husebekk fra Universitetet i Tromsø tok for seg utfordringer i forhold til bærekraft i den maritim sektor, samtidig som man skal ivareta menneskerettighetene for alle som er en del av utviklingen.

Frances House fra The Institute for Human Rights and Business (IHRB) tok forsamlingen videre gjennom livssyklusen for det enkelte skip i en global næring, med alle fallgruber som finnes her, fra verftene som står for byggingen av fartøyene til drift og etter hvert opphugging og resirkulering.

Som en direkte oppfølging til syklusen dro Chathrine Bloch Veiberg fra The Danish Institute for Humane Rights gjennom FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter.

Bruker sin makt

Selv om det finnes internasjonale retningslinjer nedfelt i FN, står man likevel overfor mange dilemmaer, noe Sigrid Brynestad fra Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) kunne fortelle om. Her ga hun deltakerne et omfattende innblikk i hvordan GIEK jobber for å hindre at menneskerettighetene brytes der de er inne med engasjement. Gjennom sin rolle i finansiering – som i mange tilfeller er helt avgjørende for prosjektørene - har instituttet stor makt. Den bruker de. GIEK har etter hvert blitt langt skarpere i kantene og stiller harde krav til aktørene, fra spantene strekkes til fartøy kommer i drift. Dersom GIEK finner uakseptable arbeidsforhold eller har mistanker om andre uverdige forhold, setter de foten ned. Det har allerede resultert i at mange arbeidstagere rundt i verden har fått betydelig bedre arbeidskår. Dermed har GIEK blitt en viktig aktør i forhold til menneskerettigheter - langt utenfor den vestlige verdens grenser.

Fisk i nord

Når menneskerettigheter settes på dagsordenen i Nord-Norge, kommer man selvsagt ikke utenom fisk. En vesentlig andel av den maritime virksomheten er knyttet opp til fiskerinæringen. Arbeidsforholdene om bord i fiskefartøy ble dermed et sentralt tema. Finn Nilsen som både har en aktiv bakgrunn som strekker seg fra fiskebåten til finansverden, la grunnlaget for diskusjonene etter at han hadde fortalt om hverdagen om bord i fiskeflåten. Selv mener han finanssektoren spiller en viktig rolle her og kan motvirke uverdige forhold.

Men samtidig ligger det mange nye utfordringer knyttet til fiskerinæringen, særlig etter at utenlandske arbeidstakere har begynt å gjøre seg gjeldende om bord i norske fiskefartøyene. Utfra et nordnorsk perspektiv oppfattes dette som kanskje den største utfordringen om man skal ivare ta menneskerettighetene.

Norsk Sjømannsforbund har allerede en sak pågående der utlendinger bare har fått halv lønn sammenlignet med sine norske kolleger. Erlend Hansen Erlend Hansen i Norsk Sjømannsforbund frykter store mørketall i kystfiskeflåten, og mener det er viktig å rette et økt fokus her for å unngå diskriminerende forhold i sektoren.

Therese Jebsen i Raftostiftelsen som står bak selve arrangementet, var for øvrig svært fornøyd med konferansen. Hun hadde ikke sett for seg at temaet skulle skape et så stort engasjement som det viste seg å gjøre. Hun tar det som et klart tegn på at næringen selv er opptatt av menneskerettighetene. For Raftostiftelsen er det viktig, når stiftelsen de tre kommende årene skal ha et større fokus på den maritime næringen.