Møtt av fullt hus i nord

Etter å ha opplevd et par innspillsmøter med heller lunken oppslutning, ble det fullt hus for statssekretær Hannah Atic, da Maritimt Forum Nord samlet næringen i Tromsø før helga.

Hannah Atic Og Tor Husjord
Tor Husjord kunne ønske statssekretær Hannah Atic velkommen til fult hus i tromsø. (Foto: Øystein Ingilæ)

Til sammen deltok 30 personer fra de to nordligste fylkene da Tromsø sto for tur i møteserien som er gjennomført i forbindelse den planlagte stortingsmeldingen om maritime politikk.

Regjeringen er i gang med det innledende arbeidet og har bedt aktørene komme med sine synspunkt om hva som er viktig og hva de ønsker å ha med i meldingen.

Under møtet i Tromsø fikk statssekretæren inn mellom 20 og 30 innspill. Pågangen var så stor at man måtte redusere taletiden til tre minutter.

Helhetlig gjennomgang
I arbeidet fram mot Stortingsmeldingen skal man ta en helhetlig gjennomgang av norsk maritim politik. Meldingen skal inneholde både økonomiske rammevilkår, virkemidler for økt konkurransekraft samt norsk maritim politikk for øvrig.

I denne forbindelsen har Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en serie møter med ulike tematiske fokus for å få med seg alle deler av den maritime sektor. Målet med møtene er å kartlegge mulighetene og utfordringene som næringen står overfor og sikre et oppdatert og bredt kunnskapsgrunnlag. Departementet ønsker å samle innspill fra næringsliv, forskningsmiljøer og andre relevante aktører i maritim sektor til områder, og utfra det se hvilke tiltak og virkemidler som bør inngå i en gjennomgang av den maritime politikken.

Hele landsdelen representert
Møtet i Tromsø hadde fokus på «maritim nærings betydning for regional verdiskaping og sysselsetting – viktigheten av maritim klynge for å sikre arbeidsplasser i hele landet».

Tor Husjord som organiserte møtet, er fornøyd med oppslutningen, og er spesielt fornøyd med at hele landsdelen var representert. Han tror at vi etter hvert vil finne igjen flere av innspillene, når den endelige stortingsmeldingen er klar for presentasjon.