Ny næringssatsing for Nord-Norge

Kommende mandag lanseres en ny stor næringssatsing for Nord-Norge - med 56 millioner kroner i potten.

Verftsindustri
Målet for programmet er blant annet å løfte leverandørbedriftene til sjømatnæringen.

Lanseringa skjer i Alta 18.-19.mars. På kick-off’en skal næringsklynger og bedriftsnettverk, forskningsinstitusjoner og offentlige samarbeidspartnere møtes for å diskutere hvordan man best skal bruke 56 millioner kroner over de neste tre årene.

Målet for programmet er å løfte leverandørbedriftene til sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringene høyere opp i verdikjeden, og øke ringvirkningene av disse næringene i lokalsamfunnene i Nord-Norge.

Interessant for flere

Målgruppene for konferansen er bedriftsklynger og bedriftsnettverk, i tillegg til FoU-miljøer, næringshager og andre som arbeider med næringsutvikling i Finnmark og resten av Nord-Norge.

- Vi håper på stor deltakelse fra næringslivet og utviklingsmiljøene i Finnmark. Det er mange penger som skal fordeles disse tre årene. Vi ønsker at miljøene i Finnmark skal kjenne programmet, og benytte seg av mulighetene det gir, sier Hilde Mietinen, Finnmark fylkeskommunes næring- og nordområdesjef.

Flere eiere

Leverandørutviklingsprogrammet har fått navnet N2. Logoen med to-tallet opphøyet reflekterer det at programmet skal løfte leverandørene i Nord-Norge. Mens N2 også står for Nord-Norge. Programmet eies av Sametinget, Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, og Forskningsrådet og Innovasjon Norge er samarbeidspartnere.

Finnmark håndterer midlene

Midlene kommer direkte fra Regjeringen (KMD), som del av nordområdesatsinga. De fordeler seg slik:

Finnmark fylkeskommune: 9 millioner kr

Troms fylkeskommune: 9 millioner kr

Nordland fylkeskommune: 9 millioner kr

Forskningsrådet: 12 millioner kr

Innovasjon Norge 12 millioner kr

I tillegg har Finnmark fylkeskommune blitt tildelt 5 millioner kr, som forvaltes på vegne av eierne og skal gå til prosjektledelse (innleid prosjektleder) og oppstart av programmet.

Pengene skal forvaltes av eierne og samarbeidspartnerne i fellesskap, og tildelinger vedtas av et eget programstyre.