Nytenkning trakk fullt hus

Lokalene til Tromsø skipperforening var nærmest fylt til bristepunktet, da Maritimt Forum Nord inviterte til nytenkning i bransjen, onsdag 8. mai.

Møte Tromsø
Tor Husjord (t.h.) kan konstatere at alle aktørene i bransjen er opptatt av nytenkning.

Et 60 talls deltakere hadde sikret seg plass på fagseminaret. Og mer var det ikke plass til, i lokalene til Tromsø Skipperforening i Tromsdalshavna.

Ny tidsregning

Seminaret tok for seg den nye tidsregningen maritim sektor står overfor. Dermed var interessen svært stor, både fra Maritimt Forum Nords egne medlemmer, men også fra skipperforeningens egne folk. Alle ville få med seg et innblikk i den utviklingen som nå er iferd med å innta maritim sektor, det fjerde nivået i skipsindustrien.

De tre forrige nivåene var seilskutedrift, deretter dampskipsperioden til nåværende periode som omtales som næringens tredje nivå. Neste steg omfatter digitaliseringen av næringen, nye framdriftsmetoder og ikke minst den autonome skipsfart bestående av selvgående fartøy.

Krever ny kompetanse

Teknisk direktør Lasse Karlsen fra Sjøfartsdirektoratet kunne imidlertid berolige forsamlingen at bransjen neppe vil bli arbeidsledig med det første. De førerløse fartøyene er allerede kommet, men han ser ikke for seg at de i overskuelig framtid vil erstatte dagens skipsfart.

De vil til gjengjeld kreve en helt ny kompetanse, ikke minst innenfor data. Her tok rådgiver Jens Folland fra Norsk Sjøoffisersforbund for seg den digitale framtiden innenfor sjøfarten.

Haster å finne nye framdriftsmetoder

Også miljø og klimavennlig skipsfart sto på dagsordenen for fagseminaret. Her var blant annet Bård Meek-Hansen fra Grovfjord Mekaniske Verksted en av foredragsholderne. Grovfjordbedriften er en av landets ledende innenfor elektriske framdriftsanlegg, og Meek-Hansen kunne fortelle om en av servicebåtene de har produsert for oppdrettsnæringen med elektrisk framdrift, som i dag er blitt den foretrukne av brukerne.

Han tegnet samtidig opp et dystert klimabilde, dersom man ikke nå skynder seg i prosessen med å erstatte fossile brennstoffkilder i skipsfarten.

Også Bjørn Laksforsmo fra Torghatten holdt en innledning rundt sine erfaringer samt fremtidsperspektivet for elektrifisert fergedrift, og ikke minst hvilken utfordringer det gir også for havneanleggene.

Nordområdene

Naturligvis var også Nordområdene satt på dagsordenen når Maritimt Forum Nord møttes i Tromsø. Morten Mejlænder-Larsen fra DNV GL innledet om polarkoden og den praktiske implementeringen som skal til før målsetningene kan nås.

Daglig leder i Maritimt Forum Nord, Tor Husjord, som var vert for arrangementet, tok selv for seg temaet om beredskap i nord. Her foredro han om SAR-prosjektene, samt orienterte om SARex-Svalbard som nå er dratt i gang.

Konferansen som ble ledet at Terje Løyning fra Maritimt Forum Nord, ble avsluttet med en debatt før en fornøyd Tor Husjord kunne konstatere at interessen for neste steg i utviklingen i skipsfart og maritim virksomhet, er et tema som opptar svært mange.

Innledningsforedragene finner du her:

Lasse Karlsen Autonome Fartøy

Liv Evenstad Troms Fylkeskommune Elferger

Ole Johan Sndsvær Expo Dubai

Ottar J Aare Nytenkning

Tor Husjord Maritimt Forum Nord

Tor S Andersen Lade Og Lanstrøm For Skipsfarten

Åpningstale V Tor Husjord Mfn