Orienterte nordnorgesbenken

- Viktig tema for alle som beveger seg i nordlige farvann. Stortingsrepresentant Inga Lill Olsen var svært fornøyd med orienteringen Nord-Norgebenken fikk av Maritimt Forym nord denne uken.

Nordnorge
Samtlige partier var representert under orienteringen Maritimt Forum Nord holdt for de nordnorske stortingsrepresentantene.

Daglig leder i Maritimt Forum Nord Tor Husjord, inviterte forleden de nordnorske stortingsrepresentantene til et orienteringsmøte om beredskapssituasjonen i Barentshavet.

Med havariet i Hinlopenstredet 28. desember friskt i minne, var interessen stor. «Alle» var interessert i en oppdatering, og ikke minst i hvordan man ser foran seg den fremtidige beredskapssituasjonen i havområdet der det forventes størst vekst i årene som kommer.

Tor Husjord fortalte om SAR-prosjektene som har vært gjennomført, og orenterte videre om SARex Svalbard-prosjektet som nå kjøres i gang.

Her har UD gått inn med ti millioner kroner i Nordområde-midler, i prosjektet som er et spleiselag mellom offentlige og private aktører.

Med seg på møtet i Oslo hadde han blant annet Morten Jørgensen som blir prosjektleder i SARex Svalbard, samt Per Morten Viktel. Daglig leder Ivar Engan var også til stede under møtet med de nordnorske stortingsrepresentantene.