Pilene opp igjen - etter liten nedtur

Verftsindustrien i Nord-Norge vil trolig oppleve en nedtur i 2018 – etter en eventyrlig vekst de sju foregående årene. Men det blir kun en liten dupp for i år vil pilene igjen peke rett til vers.

Harstad Mek
Harstad Mek. Verksted er Nord-Norges største verftsbedrift.

I året som er tilbakelagt forventer man en nedgang på tre prosent av en samlet omsetning på cirka 1,7 milliarder kroner, framgår det av «Verftsrapport for Nord-Norge 2018» som nylig ble publisert.

Nedturen blir høyst midlertidig. I 2019 er det nemlig forventet en kraftig vekst på ni prosent – utfra ordreinngangen verftene har meldt om. Derfor er det intet som tyder på at de nordnorske verftene vil få mindre å henge fingrene i de kommende årene. Tross nedgang i torskekvotene, er lønnsomheten i fiskeflåten solid. Det sørger igjen for en stor iver etter fortsatt å fornye fiskeflåten, framgår det av rapporten som er utarbeidet for Maritimt Forum Nord av Menon Economics.

Fisk drar lasset

Næringen i Nord-Norge sysselsatte i 2018 1075 personer som var en liten reduksjon i forhold til året før, men også her vil utviklingen snues i takt med den forventede veksten. Hovedområdet for den nordnorske verftsindustrien ligger i Hålogaland, hvor mer enn 40 prosent av verdiskapingen foregår – med havbruk og fiskeri som de klart viktigste oppdragsgiverne. Sjømatsektoren står for hele to tredjedeler av inntektene.

- Utviklingen vil derfor i stor grad preges av utviklingen i disse næringene. Verftene har høyere forventninger til videre vekst innen havbruk enn fiskeri, men begge er blant de markedssegmentene som verftene forventer at vil bli mer betydningsfulle i årene fremover, heter det i rapporten.

Mange og små

Sammenlignet med verftsindustrien for øvrig skiller de nordnorske virksomhetene seg kraftig ut. Nordnorske verft er jevnt over vesentlig mindre enn på nasjonalt plan og utfører i hovedsak reparasjoner, vedlikehold og ombygging av båter.

De 79 selskapene som danner grunnlag for verftsrapporten for 2018 omsatte i snitt for 22 millioner og sysselsatte 14 personer.

Harstad størst

Samlet sett er floraen av verftsbedrifter i Nord-Norge omfattende. Langs strekningen fra Sør- Varanger i nord til Helgeland i sør er det etablert til sammen 128 anlegg for skipsbygging samt mindre anlegg for reparasjon og slipp. Vel 60 prosent av disse hadde positiv omsetning i 2017. Nærmere 85 prosent av verftene er registret som selskaper som driver med reparasjons- og vedlikeholdstjenester, mens 15 prosent er registret som skipsbyggere av større og mindre båter.


Det største verftet, målt i omsetning, er Harstad Mek. Verksted, som er etablert med to anlegg, ett i Harstad sentrum og ett ved Samasjøen. De utfører også et bredt spekter av reparasjons- og velikeholdstjenster for kunder innen fiskeri, havbruk og olje og gass-relatert virksomhet.

Som en solid nummer to ligger Grovfjord Mek. Verksted AS – som er suverent størst på båtbygging i nord. De har spesialisert seg innen bygging av arbeidsbåter i aluminium for oppdrettsnæringen, som hurtiggående røkterbåter, store servicekatamaraner og båter for personelltransport. Det har blant annet gjort dem til en av de fremste byggerne av båter til oppdrettsnæringen.

Tredje største verftsbedrift i landsdelen er Kimek i Kirkenes. Nærheten til det arktiske farvannet og Russland gjør at Kimek har skapt seg en unik plassering for fiskerinæringen og utfører et bredt spekter av tjenester som ombygging, reparasjon og vedlikehold.

Men også utover i Lofoten ligger flere store verft, blant annet Skarvik, Ballstad Slip, O. Marhaug Slip og Mek. verksted og Lofoten Sveiseservice. Alle bedriftene har lang fartstid i bransjen og ligger høyt på listen over de store verftsbedriftene i Nord Norge.


De ti største i Nord-Norge:

Omsetning 2017

Kommune

Fylke

Næring (NACE-koder)

Harstad Mek Verksted AS

179 440

Harstad

Troms

Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

Grovfjord Mek. Verksted AS

166 232

Skånland

Troms

Bygging av skip under 100 br. tonn

Kimek AS

102 796

Sør-Varanger

Finnmark

Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

Skarvik AS

91 048

Vågan

Nordland

Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

Slipen Mekaniske AS

87 355

Alstahaug

Nordland

Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

Tromsø Mekaniske AS

85 463

Tromsø

Troms

Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

Ballstad Slip AS

68 461

Vestvågøy

Nordland

Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

Westcon Helgeland AS

67 521

Nesna

Nordland

Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

O Marhaug Slip Og Mek Verksted AS

61 236

Vågan

Nordland

Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

As Lofoten Sveiseindustri

46 868

Vågan

Nordland

Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

(Kilde: Menon Economics (2018)

Flere nyheter