Søkelys på beredskap i nordområdene

Maritimt Forum Nord får en sentral rolle når havfiskeflåtens interesseorganisasjon Fiskebåt, setter beredskapssituasjonen i Nordområdene på dagsordenen.

Morten Jørgensen
Morten Jørgensen representerer Maritimt Forum Nord på Fiskebåts beredskapskonferanse. (Foto: Øystein Ingilæ)

Prosjektleder Morten Jørgensen i SARex Svalbard som representerer Maritimt Forum Nord, er en av foredragsholderne under miniseminaret som er en del av konferansen Hvitfisk 2019.

Et sentralt spørsmål som vil engasjere, er hvor skal den nye helikopterbasen i Troms ligge? Regjeringen har besluttet å opprette en ny base i Troms, men lokaliseringsvalget er ennå ikke tatt, og står mellom Tromsø og Bardufoss.

Målet med konferansen er å gi fiskerne en oppdatering om beredskapssituasjonen i Barentshavet, samt områdene rundt Svalbard. I tillegg håper arrangøren også å få et innsyn i de fremtidige planene som foreligger for å sikre at fiskerne har en trygg hverdag.

- For fiskerne som er på havet er det avgjørende at vi har en god beredskap. Temaet er derfor svært aktuelt for våre medlemmer, men også for andre som bor og lever i landsdelen, sier Odd Kristian Dahle, informasjonsleder i Fiskebåt.

Til miniseminaret vil for øvrig flere sentrale personer fra både Forsvaret, den offentlige redningstjenesten samt andre beredskapsinstanser delta.

Seminaret gjennomføres på Clarion Hotel The Edge onsdag 9. okotober

Så langt er følgende innledere på plass;

• Morten Nyheim Jørgensen (Maritimt forum Nord/Sarex-prosjektet)

• Sten-Rune Nikolaisen (redningsleder ved HRS Nord)

• Torstein Johansen (NK ved 337 Skvadronen)

• Fisker som har hatt nytte av redningstjenesten (person er ikke på plass ennå)

Følgende tema vil bli diskutert;

- Er redningsberedskapen i nordområdene god nok?

- Hva er status i forhold til utskifting av helikopter i Kystvakta og redningstjenesten?

- Hvor skal ny helikopter base i Troms ligge?

Arrangementet er gratis åpent for alle som vil.