Styringsgruppen på plass

Styringsgruppen for SARex Svalbard er nå klar, etter at partnerne møttes i Oslo tidligere denne uken.

Partnerskapsmøte
Tor Husjord orienterer om utviklingen i SARex Svalbard under partnerskapsmøtet i Oslo. (Foto: Annette Meidell)

Et 50-talls deltakere var til stede da Tor Husjord fra Maritimt Forum Nord presenterte de foreløpige planene og redegjorde for framdriftsplanen for SARex Svalbard.

- Vi er godt fornøyd med oppslutningen og føler nå at vi er i rute. Samtidig var det mange viktige og ikke minst gode faglige innspill som framkom under møtet. Jeg føler derfor at vi nå vil få på plass gode strukturer. Det er viktig for prosjektet, sier Tor Husjord.

Under møtet ble styringsgruppen for SARex Svalbard satt. Den blir bestående av følgende:
Leder: Tor Husjord, daglig leder i Martimt Forum Nord
Nestleder: Steve Olsen, kommandør og NK i Kystvakten
Medlemmer:
Johan M Ly/John Evensen, Kystverket
Lasse Karlsen, Sjøfartsdirektoratet
Morten Mejlænder Larsen, DNV GL
John Hammersmark, Norges RederiforbundOlaf Eriksen, Tromsø skipperforening.

Per Morten Vigtel fra Maritimt Forum Nord blir styringsgruppens sekretær.