Vil ha hurtigbåt på hydrogen

Fylkestinget i Finnmark har enstemmig besluttet at man skal gå videre med prosjektet for å utvikle en hydrogendreven hurtigbåt som skal trafikkere mellom Kirkenes og Vadsø.

Harstad Hurtigbåt
Finnmark fylkeskommune ønsker hydrogendrift på den framtidige hurtigbåtruten mellom Vadsø og Kirkenes.

Det finnes i dag ikke noen hurtigbåt som går på hydrogen. Finnmark fylkeskommune deltar i et internasjonalt konsortium som søker om utviklingsmidler fra EU-prosjektet Horizon 2020 for å utvikle denne teknologien.

Et enstemmig fylkesting ga denne uken sin tilslutning til at man kan fortsette denne prosessen.

Vedtaket er i tråd med fylkesrådmannens innstilling, med fikk en liten tilføyelse om at man gjerne ser at prosjektet blir billigere, etter at saken var oppe til behandling.


I vedtaket som ble besluttet heter det:

1) Fylkestinget er positive til videreføring av forprosjektet «Hydrogendrevet hurtigbåt i

Varanger». En hydrogendrevet hurtigbåt i Finnmark kan gi positive

samfunnsgevinster, både for klima, sted- og næringsutvikling i regionen.

2) Fylkestinget er positive til å søke prosjektmidler gjennom EU programmet «Horizon

2020».

3) Fylkestinget ber fylkesrådmannen utrede oppstart av inntil to års prøvedrift for et

hurtigbåtsamband mellom Vadsø – Bugøynes – Kirkenes med en hydrogendrevet

hurtigbåt. Tentativ oppstart er 2023. I utredninga må det framkomme hvilke

støtteordninger fylkeskommunen er berettiget til å søke til formålet, samt mulighet til å redusere kostnadene i prosjektet vesentlig.