Vil høyne beredskapen med droner

Kystvaktskipet Svalbard har i tre dager vært testplattform for en ny type drone til bruk i Arktis. Dronen kan bli en viktig del av den framtidige beredskapen.

Drone
Dronen som er testet er et såkalt Camcopter s-100. (Foto: Kystvakten)

Målet med prosjektet er å undersøke et nytt konsept til å løse de beredskapsutfordringer som fins i nord med tanke på lange avstander og knappe ressurser, melder Kystvakten.

Under testingen har det vært gjennomført flyvninger i området Andfjorden til Vågsfjorden. Her har man fokusert på samspillet hvordan et kystvaktfartøy kan benytte seg av droner i redningsoperasjoner. Man har også fått sett hvordan den førerløsemaskinen kan kombineres opp mot bemannede helikoptre.

– Dette er et svært spennende prosjekt som nå har kommet inn i sin første operasjonelle fase. Vi forventer å se hvordan samspillet mellom Kystvakten, droner og Sea King vil virke. Dette samspillet har aldri vært demonstrert i Norge tidligere, og vi håper dette vil vise potensialet til denne kapasiteten som ressurs for Kystvakta, forklarte prosjekteier og ordfører i Andøy, Jonni Solsvik i forkant av uttestingen.

Dronen som er testet er et såkalt Camcopter s-100. Under testingen har både Kystvakten, Hovedredningssentralen, Kystverket og Universitetet i Nordland samt Andøya Test Center vært involvert.