Vil trappe opp beredskapen

Nå setter nordnorske stortingsrepresentanter søkelyset på beredskapen i nord og ønsker en ytterligere opptrapping.

Sarex Svalbard
Nordnorske politikere krever en opptrapping av beredskapen i nord.

Landsdelens stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene hadde tirsdag et møte med den nye samfunnssikkerhetsministeren Ingvild Tybring-Gjedde med søk og redning (SAR) i nordområdene som tema - en måned etter at Maritimt Forum Nord orienterte de nordnorske stortingspolitikerne om beredskapssituasjonen i Barentshavet.

Under med ministeren tirsdag, framkom det at regjeringen jobber kontinuerlig med å forbedre beredskapen i nordområdene. Blant de viktige tiltakene som er gjort de siste årene er å øke Sysselmannens tjenestefartøy Polarsyssels tilstedeværelse på Svalbard fra tre måneder til ni måneder. Trappet opp beredskapen til to likeverdige Super Puma redningshelikoptre, ett helikopter med en times beredskap og ett med to timers beredskap.

Disse tiltakene har bidratt til en betraktelig styrking av beredskapen i nordområdene. I tillegg er tre isbrytende kystvaktfartøy satt i bestilling som vil ha NH90-helikopterkapasitet.

Ønsker mer opptrapping

Stortingsrepresentantene fra Høyre og Frp ønsker en ytterligere opptrapping av beredskapen med bakgrunn i den økende trafikken i nordområdene. Flere muligheter ble diskutert med ministeren der hovedfokuset var på fiskeriaktivitet og cruisetrafikk.

Samfunnssikkerhetsministeren jobber med å finne mulige løsninger og det ble besluttet å gjennomføre et møte med blant annet Maritimt Forum Nord for å diskutere konkrete tiltak. Maritimt Forum Nord har i fem år jobbet med to SARINOR-prosjekt finansiert av Utenriksdepartementet og næringen i fellesskap.

SARINOR

Margunn Ebbesen og Regina Alexandrova fra Høyre mener det er mange gode innspill i rapportene fra SARINOR-prosjektene, og at det er viktig at man nå tar tak i dette og finner konkrete og gode løsninger som kan bidra til å øke sikkerhet i nordområdene ytterligere.

Fremskrittspartiets representant Dagfinn Olsen har selv erfaring som rekefisker i nordområdene og har følt på kroppen de utfordringene næringsaktivitet så langt nord kan medføre. Olsen har merket seg den økte fiskeriaktiviteten i områdene og er tydelig på at en styrking av beredskapen for å øke sikkerhet må gjennomgås, men sier samtidig at aktørene selv også har et ansvar for å ivareta egen sikkerhet.

Bengt Rune Strifeldt og Hanne Dyveke Søttar fra Frp er optimistiske etter møtet med ministeren som hadde satt seg godt inn i rapportene fra SARINOR -prosjektene. De ser begge frem til videre samarbeid med regjeringen om muligheter for styrking av beredskapen i nordområdene basert på konstruktive og kunnskapsbaserte løsninger.