Åpner database over havnetrafikk

Heretter kan du selv søke i statistikkdatabasen over cruiseanløp i norske havner.

Cruisetrafikk
Cruisestatistikken over antall anløp og passasjerer i 2018 og 2019. (Grafikk: Kystdatahuset)

Fra 2018 til 2019 økte cruiseanløp til norske destinasjoner med åtte prosent. Tallet er hentet fra Kystdatahuset.no ‒ Kystverkets datavarehus for maritime data ‒ der statistikk om cruiseanløp til norske havner nå er blitt tilgjengelig og søkbar for alle.

Tallmaterialet viser at cruisereiser til norske destinasjoner er populært som aldri før. Kystverkets anløpsstatistikk fra 2019 viser nær 2800 cruiseanløp til norske havner ‒ en økning på 783 anløp over fire år.

I 2019 var det over 360 000 flere passasjerer, totalt nesten 4,1 millioner, innom norske cruisedestinasjoner enn i 2018. Totalt ble det registrert 2759 cruiseanløp til norske destinasjoner i 2019. Det er 212 flere enn i 2018, og tilsvarer en økning på åtte prosent.

I Stavanger var det en betydelig økning i cruiseanløp og antall passasjerer fra 2018, med 50 flere anløp og nesten 129 000 flere passasjerer i 2019. Også Tromsø har hatt en betydelig økning i antall cruiseanløp siden 2018, med 40 flere cruiseanløp i 2019.

‒ Vi får stadig forespørsler fra eksempelvis studenter, konsulenter og journalister som ønsker statistikk om cruisetrafikk. Siden etterspørselen er så stor gjennom hele cruisesesongen, har vi valgt å gjøre statistikken tilgjengelig og søkbar for alle, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Cruisestatistikken i Kystdatahuset blir oppdatert daglig og viser cruiseanløp per år og måned, etter fylke, kommune og destinasjonshavn, samt antall passasjerer om bord. Man kan også søke på cruiseskipets lengde og bruttotonnasje (BT).

Statistikken er basert på ankomstmeldinger som skip med skipstype «Passenger/Cruise» har rapportert i den nasjonale meldingsportalen for skipsfarten ‒ SafeSeaNet Norway.

Cruisestatistikken inneholder tall fra 1. januar 2010, og oppdateres daglig.

Statistikktoppen ‒ cruiseanløp

  • I 2019 var de mest besøkte destinasjonene Bergen (338), Stavanger (236), Geiranger (210), Ålesund (177), Tromsø (158) og Flåm (157).
  • Blant kommunene lå Stranda kommune på statistikktoppen i 2019 med 354 anløp, etterfulgt av Bergen kommune med 338 anløp. I 2018 lå Bergen kommune på topp med 350 anløp, mens Stranda kommune hadde 308 anløp. I Stranda kommune finner vi destinasjonene Geiranger og Hellesylt*.
  • I 2019 var det flest cruiseanløp i juni måned (683 i juni og 565 i juli), mens det i 2018 var flest cruiseanløp i juli måned (655 i juli og 644 i juni).
  • I lavsesongen 2019 (jan-mar og okt-des) ble det registrert en stor økning i antall cruiseanløp med 318 anløp i 2019 (1. og 4. kvartal) mot 170 i samme periode i 2018 og 138 i 2017.