Henter kunnskap til ny nordområdepolitikk

I gjenoppbyggingen av tapt oppslutning i nord, jobber Arbeiderpartiet med en ny nordområdepolitikk. Forleden besøkte nordområdeutvalgsleder Martin Henriksen Maritimt Forum Nord for å hente råd.

Nordområdepolitikk
Nordområdeutvalgsleder Martin Henriksen møtte Tor Husjord sammen med stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal.

Sammen med partikollega og stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal, møtte utvalgslederen Tor Husjord i Narvik, for å få et innblikk i hva som rører seg innenfor den maritime næringen i nordområdene.

De kommende månedene vil Arbeiderpartiet snu alle stener for å få spikret en ny og framtidsrettet politikk i landsdelen – etter å ha slitt med oppslutningen i nord. Arbeiderpartiet gikk kraftig tilbake i lokalvalget sist høst, mens Senterpartiet fosset fram. Det fikk Arbeiderpartiet til å nedsette et eget nordområdeutvalg, ledet av Martin Henriksen som jobber med å stake ut en ny nordområdepolitikk som er så sterk at de klarer å vinne velgerne tilbake.

I møtet med Maritimt Forum Nord, ga arbeidende styreleder Tor Husjord representantene en innføring i hvilke utfordringer som den maritime sektoren står overfor. Både i forhold til det økt trafikkbildet, beredskapssituasjonen og forventningene man har til de kommende årene.

Dette vil nordområdeutvalg ta med seg inn i det videre arbeidet, og som skal presenteres i løpet av høsten 2020.