Lager spesialordning for fiskefrakt

Nordland fylkeskommune skrur ned fraktratene for fisk på hurtigbåt med mellom 30 og 40 prosent.

Fiskefrakt
Fraktratene på fisk settes ned mer over 30 prosent for hurtigbåtavhengige bygder i Nordland.

Tiltaket gjennomføres for å sikre annen aktivitet i det ferge- og hurtigbåtavhengige fylket.


Sikrer verdiskapning

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen tror de gjennom ordningen har funnet en løsning som sikrer aktivitet og verdiskapning langs hele Nordlandskysten.

Etter tett dialog med næringsliv og kommuner som er berørt, har man kommet fram til at dette vil være en ypperlig ordning, og som Bentzen er god fornøyd med.

- Det er viktig at folk og bedrifter tar kontakt og løfter de problemstillingene de ser i sine næringer. Da vi ble klar over utfordringsbildet, satt vi oss ned for å finne løsninger. Jeg er glad for at vi har funnet en rask løsning i denne saken sier Bentzen.

Viktig lokalt

Lurøy og Træna Senterparti tok problemstillingen opp i et fiskeripolitisk møte på senhøsten i fjor. I kommunens oppfølging i møte med fylkesråd Bentzen, ble det tydelig at næringen hadde vilkår som stagnerte vekst for kystfiskere.

-Vi har en hurtigbåtflåte som går daglig, noen ruter flere ganger daglig, og som utgjør en viktig infrastruktur for å frakte fisk til foredlingsbedrifter på daglig basis, utdyper Bentzen.

Reduserer prisen betydelig

Rabatten for frakt av uforedlet fisk blir endret allerede i mars.

- Dette vil kunne bidra til å styrke og løfte den viktige kystflåten. Vi ønsker å tilrettelegge for vekst og verdiskapning lokalt i hele Nordland. Dette grepet vil kunne sikre kontinuitet og arbeidsplasser for lokale fiskere i fylket vårt. Man kan si at grepet sikrer desentralisert næring, i en tid hvor nettopp dette blir utfordret av dagens regjering. Vi må være en motmakt mot regjeringens politikk, fastslår Bentzen.