Løftes av havbruksnæringen

Havbruksnæringen har sørget for stadig tykkere ordrebøker for verftsindustrien i nord.

Jan Oddvar Olsen
Verftsindustrien i nord opplever en stor vekst fra havbrukssektoren. – Vi har en jevn strøm med oppdrag fra denne sektoren, sier Jan Oddvar Olsen ved Harstad Mek Verksted AS.

En fiskebåt, fem fôrflåter og en servicebåt - pluss forskningsskipet «Kronprins Haakon» og kystvaktas slepegigant «Bison» er for øyeblikket inne hos Harstad Mek verksted. Derfor er vertsbedriften nærmest fullbooket for tiden.

- Vi har hatt fullt kjør helt siden jeg begynte, sier Jan Oddvar Olsen som overtok som daglig leder ved verftet sist høst.

Olsen som også er styremedlem i Maritimt Forum Nord, ser svært lyst på perioden fram mot sommeren. Ordreboka er så og si fullbooket de neste månedene. Dermed har den tradisjonsrike bedriften klart å legge bak seg 2018-sesongen som ble et av selskapets dårligste resultatmessige å. Det siste året har bedriften igjen tjent gode penger på service og reparasjonsoppdrag og er tilbake i sitt vante spor igjen.

Merker gode tider i fiskerinæringen

Selv om fiskebåter bare utgjør en liten del av kundegruppen til Harstad Mek Verksted, merkes det at det er gode tidene i fiskerinæringen.

Jevnlig får de inn større og mindre oppdrag fra fiskeflåten. De siste ukene har bedriften hatt ringnotbåten «Roaldsen» ved kai, og rigget den om til rekefiske.

Med utsiktene for loddefisket de neste årene, har reder Erling Roaldsen valgt å ta i bruk rekekonsesjonen igjen for å øke driften for fartøyet.

Med prisbildet på reker tror han ikke de vil tape penger på å gå på reka i Barentshavet - mellom makrell- og sildesesongene.

- Signalene sier vel at vi ikke kan forvente oss nye loddesesonger med det første. Derfor er det bare å rigge om sier, Roaldsen.

Vokser på havbruk

Størst vekstområde er det imidlertid innenfor havbruksnæringen. Her har oppdragene økt kraftig de siste årene slik at oppdretterne er i ferd med å bli den største kundegruppen.

- Havbruksselskapene har hele tiden fôrflåter eller servicebåter som trenger vedlikehold, service eller reparasjoner, sier Jan Oddvar Olsen.

De siste dagene har de hatt inne hele fem fôrflåter ved anlegget samtidig, i tillegg til servicebåter som kommer og går nærmest i skytteltrafikk.

- Men dette trenger vi om vi skal tjene penger. Det er tøff bransje med små marginer. Derfor er vi avhengig av å ha en jevn strøm av oppdrag, sier Olsen.

Overlater båtbygging til andre

Båtbygging overlater bedriften til andre. Dette er et område Harstad Mek verksted ikke har latt seg friste av selv om det har vært et sug i fiskebåtmarkedet der «alle» skal bygge nytt. Men de har et relativt tett samarbeid med båtbyggermiljø i Grovfjord hvor de blant annet henter ekspertise når det trengs.

Staben består av 95 ansatte. Men jevnlig trenger de spesialkompetanse til enkelte oppdrag. Her har de alliert seg med andre bedrifter i nærområdet.

- Det kan være vanskelig å rekruttere riktig arbeidskraft. Men med den sentrale beliggenheten vi har, har vi helt klart noen fortrinn, sier Olsen.

Med tett samarbeid med andre mekaniske virksomheter i området blir de aldri stående fast.

- Men også vi merker at det er stor mangel på fagfolk. Heldigvis har vi klart å rekruttere en del folk i nærmiljøet, blant annet nye landsmenn som har eller har tilegnet seg den rette kompetansen, sier Olsen.