Smutthull utsetter tungoljeforbud

IMO-landene har blitt enige om et reguleringsutkast for å fase ut bruk av og transport av tungolje i Arktis fra og med 2024. Men for å tekkes Russland åpnet de for et smutthull fram til 2029.

Nordøstpassasjen
For å få med Russland med, måtte de la det bli igjen et smutthull som tillater arktiske stater å gi unntak fra regelen for skip som seiler under deres flagg, frem til 1. juli 2029. (Foto: Øystein Ingilæ)

For å få Russland med, måtte de la det bli igjen et smutthull som tillater arktiske stater å gi unntak fra regelen for skip som seiler under deres flagg, frem til 1. juli 2029.

Avgjørende

PPR7, som er en underkomite i FNs maritime organisasjon IMO, samlet seg sist uke om et utkast til en reguleringstekst som foreslår forbud mot bruk og transport av tungolje fra sommeren 2024, skriver High North News.

Tidligere samme uke hadde Canada varslet at de gir opp sin motstand mot tungoljeforbudet. Dermed var det kun Russland igjen blant de arktiske landene med fortsatt motstand. For å få Russland med på utkastet til reguleringsteksten, åpnet komiteen derfor for unntaket som gir arktiske stater særbehandling fram til 1. juli 2029. Dette var avgjørende for å sikre russisk støtte til forslaget.

Tidoblet aktivitet

Unntaket betyr ifølge High North News at fartøy som seiler langs Den nordlige sjøruten (NSR) under russisk flagg, vil være unntatt fra regelen i nesten ti år frem i tid. Shippingvirksomheten i Arktis har hatt desidert størst økning langs Den nordlige sjøruten der trafikken har tidoblet seg det siste tiåret.

High North News skriver at en rekke miljøvernorganisasjoner har rost IMOs innsats for å komme videre med forbudet, men utrykker seg nå sterkt kritisk til at man tar med et «smutthull» som gjør Arktis utsatt for risikoen med tungolje i ytterligere ti år til.

- Selv om IMO har gjort fremskritt denne uka med å kontrollere bruken av tungolje og frakt av dette drivstoffet i Arktis, er det uhørt at medlemslandene er klare til å godta enda et tiår med risiko for tungoljeutslipp som kan skade lokalsamfunn i Arktis, miljøet og dyrelivet, sier Dr Sian Prior ifølge High North News.

Vurderes til høsten

IMO har jobbet for et forbund mot bruk av tungolje i Arktiske strøk i nesten ti år. Reguleringsutkastet PPR7 samlet seg om, skal nå vurderes av FNs komite for beskyttelse av det marine miljøet. Det vil skje i oktober 2020.