Brenselcellefabrikk med hydrogen for nasjonal og internasjonal skipsfart

TECO 2030 ASA skal etablere storskalaproduksjon av hydrogrenbaserte brenselceller i Narvik, med hovedfokus på leveranser til nasjonal og internasjonal skipsfart. Brenselcellene vil bli tilpasset tungtransport, fortrinnsvis skipsfart, som vil bidra til å kutte skipenes klimagassutslipp.

210308 Gigafactory  Narvik  Norsk
Narvik Havn

Planene om å etablere produksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik er den første etableringen i Norge for denne type brenselceller i et så stort omfang.

Brenselceller omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 ASA utvikler brenselceller for tungtransport, i første omgang skipsfart, og disse vil bidra til å kutte skipenes klimagassutslipp.

Med etableringen i Narvik bidrar selskapet til realisering av regjeringens ambisjon om at Norge skal ha en helhetlig verdikjede for utnyttelse av hydrogen som energibærer.

Valget av Narvik er basert på flere faktorer. Narvik har et tilgjengelig fabrikklokale som passet TECO 2030 ASA perfekt. Fabrikklokalene er tidligere benyttet av REC Scancell for produksjon av solcelle-panel. I tillegg er Narvik et logistikk-knutepunkt med en stor skjermet industrihavn, en jernbane, Ofoten-banen, som går fra Narvik Havn til Kiruna, og deretter sydover gjennom Sverige til Europeiske markeder. Harstad/Narvik Lufthavn Evenes ligger i 40 minutters avstand med bil, eller tvers over fjorden med sjøgående farkoster.

Det er planlagt at kapasiteten ved fabrikken skal økes gradvis. Arbeidet vil etter planen begynne i løpet av 2021, og den første produksjonen året etter. Det kan i løpet en 10 års periode skapes 500 arbeidsplasser innen forskning og utvikling, pilotproduksjon og fullskala industriell produksjon. TECO 2030 forventer at de første 100 ansatte er i virksomhet ved utgangen av 2025.

TECO 2030 ASA vurder ulike finansieringsalternativer for den nye gigantfabrikken. Selskapet er i samtaler med ENOVA og andre institusjoner for å evaluere finansieringsmulighetene.

TECO 2030 ASA har sitt utspring i konsernet TECO Maritime Group som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen i over 25 år. Navnet TECO 2030 spiller på at IMO har satt 2030 som en viktig tidsfrist for utslippsreduksjoner fra skip, og at innen dette året skal CO₂-utslippene fra skipsfarten være kuttet med 40%. TECO 2030 utvikler og selger teknologi for å gjøre skipsfarten grønnere, og selskapets mål er å bidra til utslippsfri skipsfart basert på brenselceller med hydrogen som energibærer. TECO 2030 ASA ble høsten 2020 notert på Euronext Growth, Oslo Børs.


Vi ønsker å etablere et kombinert innovasjonssenter og fabrikk i Narvik. Anlegget skal kunne produsere brenselceller med en kapasitet på mer en én gigawatt per år, noe som tilsvarer flere milliarder kroner i årlig omsetning, sier Tore Enger, konsernsjef i TECO 2030 ASA.


210308 Rec  Narvik  Norsk